สติค่ะสติ

  Blackhead   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สติค่ะสติ BLACKHEAD แบล็คเฮด
ทำนอง/เรียบเรียง: อานนท์ สายแสงจันทร์เนื้อร้อง: ชาญ การช่างสังกัดค่าย: Khaosan Entertainmentติดต่องานแสดง: 0983319881, 0908505509, 0652905478

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | D#m |D#m | D#m |

D#m | C# |B | B C# |
D#m | C# |B | B C# | D#m |

มัD#mนไม่ใช่ง่าย ๆ เข้าใจ ฉันเข้าใจG#เลยการต้องเลิBกรากัน แบบไม่ทันตั้A#งตัว มันเกิD#mนทำใจD#mะให้เธอนิ่งเงียบ ไม่ร้อง ไม่ต้องฟูมG#ฟายทำไม่ได้Bหรอก เรื่องมันเศร้A#าสะเทือนหัวใจก็รู้D#mแต่ว่า แต่ว่า

คนเลิกคืD#mอเธอนC#ะคะที่BรักเธอขอฉันเC#ลิกเอD#mแหละเฮิร์C#ตเองขัดแย้Bงเหอะ สติค่ะสC#ติD#mนเจ็บจริC#งคือฉัBเธอทิ้งฉัC#นนะเธD#mพอประมาC#ณนี้เถอะน้ำBตา สติค่ะสติC#

D#m | D#m |D#m | D#m |

D#mคยมีกันทุก ๆ เวลา พอต้องลากัG#ทรมานใจB มันก็ใช่ก็จริA#งก็คงไม่เถีD#mยงแต่ว่า แต่ว่า

* |

D#m | D#m |D#m | D#m |

D#m | C# |G# | B |
D#m | C# |G# | B |
D#m | C# |G# | B |

D#m | D#m |D#m | D#m |

D#mธอนะคC#ะที่รัBก เธอขอฉันเC#ลิกเอD#mแหละเฮิร์C#ตเองขัดแย้Bงเหอะ สติค่ะสC#ติD#mนเจ็บจริC#งคือฉัBน เธอทิ้งฉัC#นนะเธD#mพอประมาC#ณนี้เถอะน้ำBตา สติค่ะ ดีC#ออก

D#m | D#m | D#m | D#m | ( x2 )ฟังเพลง - สติค่ะสติ ปู แบล็คเฮด BLACKHEAD - YouTube

เนื้อเพลง สติค่ะสติ BLACKHEAD แบล็คเฮด มันไม่ใช่ง่ายๆเข้าใจ ฉันเข้าใจเลย การต้องเลิกรากัน แบบไม่ทันตั้งตัว มันเกินทำใจ จะให้เธอนิ่งเงียบ ไม่ร้อง ไม่ต้องฟูมฟาย ทำไม่ได้หรอก เรื่องมันเศร้าสะเทือนหัวใจก็รู้ แต่ว่า แต่ว่า คนเลิกคือเธอนะคะที่รัก เธอขอฉันเลิกเอง แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ คนเจ็บจริงคือฉัน เธอทิ้งฉันนะเธอ พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะสติ เคยมีกันทุกๆเวลา พอต้องลากัน ทรมานใจ มันก็ใช่ก็จริงก็คงไม่เถียง แต่ว่า แต่ว่า เธอนะคะที่รัก เธอขอฉันเลิกเอง แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ คนเจ็บจริงคือฉัน เธอทิ้งฉันนะเธอ พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะ ดีออก


สติค่ะสติ” เพลงเร็วเพลงแรกในโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมา ของศิลปินเบอร์ที่ 6 “BLACKHEAD” เนื้อหาของเพลงเป็นการพูดถึงบุคคลหนึ่งที่ทำให้ความรักพังลง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น จึงไปสื่อสารและให้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง รับรองว่าการกลับมาของพวกเขาในครั้งนี้จะทำให้คุณรู้สึกขอบคุณที่พวกเขากลับมาอีกครั้ง