บ่อาบน้ำ

  จีเหลิน สายหมอบ   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่อาบน้ำ จีเหลิน สายหมอบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธร นอนเว็นเรียบเรียง/ดนตรี: ต่าย กีต้าร์, ธน ธนันธร นอนเว็นสังกัดค่าย: KHON IN LAM (คนอินลำ)

A | E |F#m | E |

A | E |D | E |A | E |D | E |

หย่างอ้อมบ้Aาน ซวนหมู่เล่นเกมก่อนน้F#mเลาะเล่นตามประสDา ตื่นเซ้ามาขี้ตาบ่ล้Eางไผสิว่าจั่งใด๋A บ่สนใจ เว้าไปกะส่F#mางขาลายปานหมาบักด่Bmางน้ำบ่อาบยังหย่างอวดEหมู่

ใซ้อาบน้ำA คือจั่งบอกให้ไปตF#mายบักโผล่กDาย น้ำเบิดโอ่งบ่ถูสบู่EแขนขาแตกลายทามทAายอาบน้ำหอมย่านผู้สาF#mวฮู้ตั๋วเพิ่นส่อยข่อยแหน่สูBmอาบน้ำอยู่ แต่ว่าดน ๆE เทื่อ

ฮอดหน้าหนาDว แต่จีบสาวบ่หมEานเป็นนำข้อC#mย..ขี้คร้ายอาบน้ำF#m ๆ ๆกะหนาวเนDาะ เนาะ อีหล่าคนงาEน้ำบ่อาบ แต่ฮักAจริง   E

บ่อาบน้ำเด้อ บ่อาบน้ำเด้Aแต่อ้ายฮักเธอด้วยความจริงใF#mแก้มสิแตก ขาลายทามทาDถ้าอ้ายฮักไผฮักจริงเด้อนาEบ่อาบน้ำเด้อ บ่อาบน้ำเด้Aอยากมีเธอมาเดินร่วมทาF#mเป็นแฟนกกันเด้อนาDมาส่อยถูหลังให้อ้ายแหEน่

A | E |D | E |

F#m | F#m |F#m | F#m |

A | E |D | E | E |

* | ** | *** | *** |

A | E |D | E | E |คอร์ดเพลง บ่อาบน้ำ จีเหลิน สายหมอบ

เนื้อเพลง บ่อาบน้ำ จีเหลิน สายหมอบ หย่างอ้อมบ้าน ซวนหมู่เล่นเกมก่อนน้า เลาะเล่นตามประสา ตื่นเซ้ามาขี้ตาบ่ล้าง ไผสิว่าจั่งใด๋ บ่สนใจ เว้าไปกะส่าง ขาลายปานหมาบักด่าง น้ำบ่อาบยังหย่างอวดหมู่ ใซ้อาบน้ำ คือจั่งบอกให้ไปตาย บักโผล่กาย น้ำเบิดโอ่งบ่ถูสบู่ แขนขาแตกลายทามทาย อาบน้ำหอมย่านผู้สาวฮู้ ตั๋วเพิ่นส่อยข่อยแหน่สู อาบน้ำอยู่ แต่ว่าดนๆเทื่อ ฮอดหน้าหนาว แต่จีบสาวบ่หมาน เป็นนำข้อย ขี้คร้ายอาบน้ำๆๆ กะหนาวเนาะ เนาะ อีหล่าคนงาม น้ำบ่อาบ แต่ฮักจริง บ่อาบน้ำเด้อ บ่อาบน้ำเด้อ แต่อ้ายฮักเธอด้วยความจริงใจ แก้มสิแตก ขาลายทามทาย ถ้าอ้ายฮักไผฮักจริงเด้อนาง บ่อาบน้ำเด้อ บ่อาบน้ำเด้อ อยากมีเธอมาเดินร่วมทาง เป็นแฟนกกันเด้อนาง มาส่อยถูหลังให้อ้ายแหน่