แผล (Scar) (Sun and Moon)

 แก้ม วิชญาณี บอย พีชเมกเกอร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แผล BOY PEACEMAKER x GAM WICHAYANEE แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น
เนื้อร้อง: กฤษติกร พรสาธิต, อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดีทำนอง: อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดีเรียบเรียง: สร้างสรรค์ วัฒนกุล, วุฒิ วงศ์สรรเสริญโปรดิวเซอร์: สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cm | G# |D# | A# |

 Cm  ฉันรู้แล้วว่าความรัG#กเรา D#  มันกำลังไม่สวยงามA# Cm  แต่ยังมีความเชื่G#อ ยังมีหวัง D#  ว่าสุดท้ายต้องมีทาA#

 Cm  ฉันก็เห็นว่าความรักG#เรา D#  มันกำลังไม่สวยงาA# Cm  แต่ยิ่งอยู่ ยิ่งฝืG#น ยิ่งบอบช้ำ D#  ฉันว่าเราควรจะพA#

เราต่างคCmนก็เจ็บ แต่ฉันยัG#งเลือกเก็บฉัD#นจะรั้งให้เธอกลับคืนมA#เราต่างคCmนก็เจ็บ เจ็บจนทG#นไม่ไหวD#อเถอะพอ ไม่ขอทรมาA#

อยากจะหCmนี หนี หนีไปจากรัG#กที่บอบช้ำอย่าซ้ำD#แผลนี้ลงไปที่A#เดิมเหนื่อยแล้Cmวรักนี้ที่เราฝืG#นมาเนิ่นนานฉัD#นทนเจ็บอีกไม่ไหA#ว พอสักที

ยังหวัCmงว่ารักที่เรานั้นG#เคยผูกพันจะรั้งD#เธอไว้ไม่ให้ทิ้A#งไปชีวิCmตของฉันจะอีกนานG#สักเพียงใดฉันD#ยังเก็บเธอเอาไA#ว้ (ในหัวใจ)

Cm | G# |D# | A# |

 Cm  ฝืนและยื้อมาก็เนิ่นG#นาน D#  มันไม่เคยดีขึ้นเลA# Cm  อยากให้กลับมาเป็นG#เหมือนอย่างเคย D#  ฉันว่าเราควรจะพA#

* | ** | *** |

อยากจะหCmนี หนีไปจากรัG#กที่บอบช้ำซ้ำD#ลงไปที่เA#ดิมยังหวัCmงว่ารักที่เรานั้นG#เคยผูกพัน D#  จะรั้งเธอเอาไว้A#

เหนื่อยแล้Cmวรักนี้ที่เราฝืG#นมาเนิ่นนานฉัD#นทนเจ็บอีกไม่ไหA#ว ฉันคงต้องทิ้งไปชีวิตCmของฉันจะอีกนานG#สักเพียงใดฉัD#นยังเก็บเธอเอาไA#ว้..ในหัวใCmจ..คอร์ดเพลง แผล BOY PEACEMAKER x GAM WICHAYANEE แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น

เนื้อเพลง แผล BOY PEACEMAKER x GAM WICHAYANEE แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ฉันรู้แล้วว่าความรักเรา มันกำลังไม่สวยงาม แต่ยังมีความเชื่อ ยังมีหวัง ว่าสุดท้ายต้องมีทาง ฉันก็เห็นว่าความรักเรา มันกำลังไม่สวยงาม แต่ยิ่งอยู่ ยิ่งฝืน ยิ่งบอบช้ำ ฉันว่าเราควรจะพอ เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน อยากจะหนี หนี หนีไปจากรักที่บอบช้ำ อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว พอสักที ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด ฉันยังเก็บเธอเอาไว้ (ในหัวใจ) ฝืนและยื้อมาก็เนิ่นนาน มันไม่เคยดีขึ้นเลย อยากให้กลับมาเป็นเหมือนอย่างเคย ฉันว่าเราควรจะพอ อยากจะหนี หนีไปจากรักที่บอบช้ำ ซ้ำลงไปที่เดิม ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน จะรั้งเธอเอาไว้ เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว ฉันคงต้องทิ้งไป ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด ฉันยังเก็บเธอเอาไว้ ในหัวใจ