คนเก่าเขาทำไว้ดี (Can’t Win)

 Chilling Sunday สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเก่าเขาทำไว้ดี Chilling Sunday
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthanaเรียบเรียง: Pongsatorn Jennuntalakornดนตรี: Pongsatorn Jennuntalakorn, Baramate Jirawattanavijit, Apinate Puranan, Jamaporn Saengtongโปรดิวเซอร์: Tan Liptapallopสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSICติดต่องานแสดง: 0830978261, 0830978262

D# |

D# | G# |D# | Fm Gm | G# |

ถามD#หน่อย ขอฉันถาGmมหน่อยเอาจริง ๆG# เธอลืมเขาได้หรือยัA#

ที่ฉันถาGmมเพราะว่าฉันนั้นก็รู้Cmสึกเหมือนว่าเธFmอยังไม่ move on ไปจากA#เขามีทางไหGmมที่เธอนั้นจะลืมคนCmเก่าแล้วจะหันFmมามองที่ฉันสักทีA#

อยากที่จะรู้D#..ว่าเขA#/Dาทำไว้ดีมากแค่ไหCmฉันA#mนั้นเลยแทD#นเขาไม่ได้G#..ไม่ว่าจะFmพยายามสักเท่าไหA#ร่อยากที่จะรู้D#..ว่าเขG7าทำไว้ดีมากใช่ไหCmฉัD#นคงต้องยอมรับให้ได้G#..ไม่ว่าจะFmพยายามสักแค่ไหA#ก็แทนเขาไม่ได้จริง ๆ

Fm | D# |G# Gm Fm | A# |

* | ** |

 G#  ฉันจะสู้Cเขาได้อย่างไรC7   ในเมื่อฉันแพ้C#มาตลอด   แพ้โดยไม่ทันได้เริ่มเลA#

อยากที่จะรู้F..ว่าเขC/Eาทำไว้ดีมากแค่ไหDmฉันCmนั้นเลยแทFนเขาไม่ได้A#..ไม่ว่าจะGmพยายามสักเท่าไหCร่อยากที่จะรู้F..ว่าเขA7าทำไว้ดีมากใช่ไหDmฉัFนคงต้องยอมรับให้ได้A#..ไม่ว่าจะGmพยายามสักแค่ไหA#ก็แทนเขาไม่ได้จริง ๆ

F A7 | Dm Cm | A# |

ไม่ว่าจGmะพยายามสักแค่ไหCก็แทนเขาไม่ได้Fmaj7เลย..คอร์ดเพลง คนเก่าเขาทำไว้ดี Chilling Sunday

เนื้อเพลง คนเก่าเขาทำไว้ดี Chilling Sunday ถามหน่อย ขอฉันถามหน่อย เอาจริงๆเธอลืมเขาได้หรือยัง ที่ฉันถามเพราะว่าฉันนั้นก็รู้สึก เหมือนว่าเธอยังไม่ move on ไปจากเขา มีทางไหมที่เธอนั้นจะลืมคนเก่า แล้วจะหันมามองที่ฉันสักที อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากแค่ไหน ฉันนั้นเลยแทนเขาไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากใช่ไหม ฉันคงต้องยอมรับให้ได้ ไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหน ก็แทนเขาไม่ได้จริงๆ ฉันจะสู้เขาได้อย่างไร ในเมื่อฉันแพ้มาตลอด แพ้โดยไม่ทันได้เริ่มเลย อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากแค่ไหน ฉันนั้นเลยแทนเขาไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากใช่ไหม ฉันคงต้องยอมรับให้ได้ ไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหน ก็แทนเขาไม่ได้จริงๆ ไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหน ก็แทนเขาไม่ได้เลย