เจ็บแค่ตอนหายใจ

 น้องคอฟฟี่ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ น้องคอฟฟี่
เนื้อร้อง/ทำนอง: เชิงศร นครเจริญดนตรี: Sarayut Sudthiboon, เสก ผานชื่นสังกัดค่าย: อาร์สยาม (RSiam)ติดต่องานแสดง: 0872977039

A# C | Am Dm |Gm C | F |

ฉันไม่เป็นไรA# ชีวิCตดำเนินต่อไFอย่าถาDmมว่าฉันเจ็บหม้Gmาย ที่เธอCทำร้ายคราวFนั้นไม่ต้องห่วงใยA# ตอนรักCไม่เคยห่วงฉัFตอนทิ้Dmงไม่เห็นห่วงกัGmน ตอนนี้Cห่วงฉันทำไมF

แยกกันไGmปตั้งนาน อยากขุดคุ้Amยไปเพื่อใครฉันเจ็บแค่ไหA#น บอกเธอได้เพียงเท่าC | Cนี้..

มันเจ็บแค่ตอนหายA#ใจแค่วันละหลายหมื่นAmครั้งแค่หมดไม่เหลือความหวัGmง แค่พัCงไม่มีชิ้นFดีมันเจ็บแค่ตอนหายA#ใจ เจ็บไปอีกนานหลาAmยปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้Gm  ทุรนCทุรายอีกFนาน..

C |

ฉันไม่เป็นไรA# ยังฝืCนยังทนอยู่ไหFหมดลDmมหายใจวันไหGmน ฉันคงCจะหายวันนั้Fไม่ได้สั่งเสีA#ย ไม่เห็นCต้องดูใจกัFผ่านไปDmแค่วันต่อวัGmน ไม่รู้Cอยู่เพื่ออะไรF

* | ** |

มันเจ็บแค่ตอนหายใจ

A# | Am |Gm C | F |

มันเจ็บแค่ตอนหายA#ใจ เจ็บไปอีกนานหลาAmยปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้Gm  ทุรนCทุรายอีกFนาน

A# | Am |Gm C | F |คอร์ดเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ น้องคอฟฟี่

เนื้อเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ น้องคอฟฟี่ ฉันไม่เป็นไร ชีวิตดำเนินต่อไป อย่าถามว่าฉันเจ็บหม้าย ที่เธอทำร้ายคราวนั้น ไม่ต้องห่วงใย ตอนรักไม่เคยห่วงฉัน ตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกัน ตอนนี้ห่วงฉันทำไม แยกกันไปตั้งนาน อยากขุดคุ้ยไปเพื่อใคร ฉันเจ็บแค่ไหน บอกเธอได้เพียงเท่านี้ มันเจ็บแค่ตอนหายใจ แค่วันละหลายหมื่นครั้ง แค่หมดไม่เหลือความหวัง แค่พังไม่มีชิ้นดี มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน ฉันไม่เป็นไร ยังฝืนยังทนอยู่ไหว หมดลมหายใจวันไหน ฉันคงจะหายวันนั้น ไม่ได้สั่งเสีย ไม่เห็นต้องดูใจกัน ผ่านไปแค่วันต่อวัน ไม่รู้อยู่เพื่ออะไร มันเจ็บแค่ตอนหายใจ มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน