หมั้นบ่มีมื้อแต่ง

 เอม อภัสรา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีมื้อแต่ง เอม อภัสรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง/ดนตรี: เติ้ง พลาญชัยสังกัดค่าย: Topline Music (ท็อปไลน์มิวสิค)

Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | D# Fm |Cm A# | Cm | Cm |

คนส่าเบิดบ้Cmาน..ว่าอ้ายGmหมั้นกับน้องปีCmกลายสินสอดวาดไCmว้ ทองสองบาท ค่าดองครึ่Gmงแสนรอนัดวันแต่Cmง ชาวบ้านคึดต่อ..รอวันผูกแFmขนจนสองปีกว่าแล้วD#แฟนยังหาวันแต่งงานCm A# Gmบ่พ้อ

อ้ายเปลี่ยนทีท่Cmา หรือว่าหาเงินบ่Cmทันงานแต่งเป็นหมัCmน ใจน้องหวั่นเมื่อเปลี่ยน พGm.ศ.พ้อหน้าผู้Cmใด๋..ก็ถามไถ่ ได้วันแล้Fmวบ่คึดหาคำตอบบ่พ้อD# ได้แต่รอA#อ้ายมาร่วมCmทาง

เพื่อนหมั้นทีหลัCmง เขาแต่งไปแล้วหลาCmยคู่อยากให้อ้ายฮู้Cm..ว่าน้องอดสูใGmจจังหากยังบ่พร้Cmอม ใจบ่มักจั๊กหมั้นเฮ็ดหFmยังน้องคือไข่ฮ้างฮัD#บ่สมหวัง ซ้ำยังขายCm A# Gmหน้า

คนส่าเบิดบ้Cmาน..ว่าน้องหมั้Gmนบ่มีมื้อCmแต่งผ่านหนาวเข้าแล้Cmง หามื้อแต่งบ่ได้เลยหGmนาว่าที่เจ้าบ่Cmาว..บ่กล้าให้ข่าวเรื่องงานวิวFmาห์น้องถูกหลายคนตราหน้A#ให้ฉายา..ว่าหม้าCmยค่าดอง

Cm | D# |Cm | Gm |
Cm | D# |D# A# | Cm |

* | ** |

D# | A# | Cm | Cm |คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีมื้อแต่ง เอม อภัสรา

เนื้อเพลง หมั้นบ่มีมื้อแต่ง เอม อภัสรา คนส่าเบิดบ้าน ว่าอ้ายหมั้นกับน้องปีกลาย สินสอดวาดไว้ ทองสองบาท ค่าดองครึ่งแสน รอนัดวันแต่ง ชาวบ้านคึดต่อ รอวันผูกแขน จนสองปีกว่าแล้วแฟน ยังหาวันแต่งงานบ่พ้อ อ้ายเปลี่ยนทีท่า หรือว่าหาเงินบ่ทัน งานแต่งเป็นหมัน ใจน้องหวั่นเมื่อเปลี่ยน พ ศ พ้อหน้าผู้ใด๋ ก็ถามไถ่ ได้วันแล้วบ่ คึดหาคำตอบบ่พ้อ ได้แต่รออ้ายมาร่วมทาง เพื่อนหมั้นทีหลัง เขาแต่งไปแล้วหลายคู่ อยากให้อ้ายฮู้ ว่าน้องอดสูใจจัง หากยังบ่พร้อม ใจบ่มักจั๊กหมั้นเฮ็ดหยัง น้องคือไข่ฮ้างฮัง บ่สมหวัง ซ้ำยังขายหน้า คนส่าเบิดบ้าน ว่าน้องหมั้นบ่มีมื้อแต่ง ผ่านหนาวเข้าแล้ง หามื้อแต่งบ่ได้เลยหนา ว่าที่เจ้าบ่าว บ่กล้าให้ข่าวเรื่องงานวิวาห์ น้องถูกหลายคนตราหน้า ให้ฉายา ว่าหม้ายค่าดอง