เขาถิ่มเฮาแล้ว

 เฟิร์น กัญญารัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาถิ่มเฮาแล้ว เฟิร์น กัญญารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อก วิสกี้เรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาติดต่องานแสดง: 0828487395

สิให้น้องฮัBก น้องฮักเบิดใC#สิให้น้องไA#mป น้องไป แต่ขD#mอเวลาC#..เก็บฮัBกที่บ่มีค่C#าคืนมาสาF#ก่อน

B C# | A#m D#m C# |B | C# |

หมดเวลF#า หมดคุณค่A#mาในสายตาเD#mจ้ามีแค่ความเหF#งา เหลือแค่ความเศA#mร้า เป็นเงาเฝ้าD#mใจเกิBดอิหยังขึ้นน้C#อ อ้ายจั่A#mงเปลี่ยนD#m C#ไปคือกล้Bาถิ่มน้อง.. ฮือC#..

คือบ่สF#ม..หัวใA#mจของน้องให้D#mไปเจ้าถิ่F#มลงได้..แบA#mบบ่หัวD#mซาเสีBยดายเวลC#า..ที่ทุ่มเA#mทความฮักD#m C#ให้ไปสุดท้าBยได้นอนกอดใจC#..ที่เขาบ่F#เอา

ดึBงไว้บ่อBmยู่.. ฝืนใA#mจเจ้าไว้บ่ฟัD#mจั๊กBน้องสิเฮ็ดจั่งใด๋ ตอนเจ้าสิไปจากC#น้อง..

สิให้น้องฮัBก น้องฮักเบิดใC#สิให้น้องไA#mป น้องไป แต่ขอD#mเวลา..เก็บฮัG#mกที่บ่มีค่C#าคืนมาสาF#ก่อนกะย้อนมันฮัBกแต่เจ้าเบิดใจBmบ่อยากสิฟัA#mงคำเจ้าบD#m C#อกลาฟ้าวเอBามือกุมน้ำตC#า..แล่นหนีF#ออกมา..

B C# | A#m D#m |B C# | F# |
B C# | A#m D#m C# |G#m B | C# |

** | ** |คอร์ดเพลง เขาถิ่มเฮาแล้ว เฟิร์น กัญญารัตน์

เนื้อเพลง เขาถิ่มเฮาแล้ว เฟิร์น กัญญารัตน์ สิให้น้องฮัก น้องฮักเบิดใจ สิให้น้องไป น้องไป แต่ขอเวลา เก็บฮักที่บ่มีค่าคืนมาสาก่อน หมดเวลา หมดคุณค่าในสายตาเจ้า มีแค่ความเหงา เหลือแค่ความเศร้า เป็นเงาเฝ้าใจ เกิดอิหยังขึ้นน้อ อ้ายจั่งเปลี่ยนไป คือกล้าถิ่มน้อง ฮือ คือบ่สม หัวใจของน้องให้ไป เจ้าถิ่มลงได้ แบบบ่หัวซา เสียดายเวลา ที่ทุ่มเทความฮักให้ไป สุดท้ายได้นอนกอดใจ ที่เขาบ่เอา ดึงไว้บ่อยู่ ฝืนใจเจ้าไว้บ่ฟัง จั๊กน้องสิเฮ็ดจั่งใด๋ ตอนเจ้าสิไปจากน้อง สิให้น้องฮัก น้องฮักเบิดใจ สิให้น้องไป น้องไป แต่ขอเวลา เก็บฮักที่บ่มีค่าคืนมาสาก่อน กะย้อนมันฮักแต่เจ้าเบิดใจ บ่อยากสิฟังคำเจ้าบอกลา ฟ้าวเอามือกุมน้ำตา แล่นหนีออกมา