ตี 5 หน้าเซเว่น

  โฟกัส กิตติคุณ   แมว จิรศักดิ์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตี 5 หน้าเซเว่น โฟกัส กิตติคุณ Feat. แมว จิรศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กุมภาพันธ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: จิรศักดิ์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: ลูกทุ่งแมดแคทซ์

C#m | G#m |C#m | G#m |

A | G#m C#m |F#m A | B |

 C#m  เจ้าหายไปไสหลายมื้อแล้G#mวเด้อ C#m  ย้ายสาขาหรือเธอสิเปลี่G#mยนกะไป   ฟ้าวนAอนตั้งใจมาพ้อAmหน้า   แหกขี้ตG#mาตื่นก่อนเสียC#mงไก่   สF#mาวเซเว่นคนไคA คนที่งามกว่Eาหมู่

 C#m  ซุมื้อหาเรื่องเข้าไปพ้G#mอน้อง C#m  ซื้อของแล้วจ่ายช่องที่น้อG#mงยืนอยู่   อ้าAยยังบ่เคยได้เว้Amาไป ความในใจG#mที่เจ้าบ่ฮู้C#m   ย้อนหยัF#mงคือหายไปบ่อยู่B อ้ายนี้Eไปบ่เป็E7

เจ้าอยู่หม่องใดA คิดฮอดเด้Bหล่าเวลาตีG#mห้าตรงหน้าเซC#mเว่นบ่ทันบอกฮัAกะอกหักได้สิล้มสิตาG#mยน้องบ่ฮู้ บ่เห็C#mยืนเซเF#mว่ จนพ้อแสงตะเวB(หลวงตามาบิณEฑบาต)

C#m | G#m |C#m | G#m |

ยืนเซAเว่ หน้าเซเว่น น้ำตาย้อยมาเป็นระยะคนมันเฟG#mล คนมันแย่ ยืนให้แอC#mร์มันปะทะF#mามผู้ใดก็ยังบ่กล้า เพิ่นสิว่Bา สิถืกไล่ โอ่ โอ๊ย

A | G#m C#m |F#m | B |

* | ** | ** |

ยืนเซF#mเว่ จนฮู้ว่ามันชัดBเจนเฮาคงบ่ได้เป็Eนแฟนกันฟังเพลง - ตี 5 หน้าเซเว่น โฟกัส กิตติคุณ Feat. แมว จิรศักดิ์ - YouTube

เนื้อเพลง ตี 5 หน้าเซเว่น โฟกัส กิตติคุณ Feat. แมว จิรศักดิ์ เจ้าหายไปไสหลายมื้อแล้วเด้อ ย้ายสาขาหรือเธอสิเปลี่ยนกะไป ฟ้าวนอนตั้งใจมาพ้อหน้า แหกขี้ตาตื่นก่อนเสียงไก่ สาวเซเว่นคนไค คนที่งามกว่าหมู่ ซุมื้อหาเรื่องเข้าไปพ้อน้อง ซื้อของแล้วจ่ายช่องที่น้องยืนอยู่ อ้ายยังบ่เคยได้เว้าไป ความในใจที่เจ้าบ่ฮู้ ย้อนหยังคือหายไปบ่อยู่ อ้ายนี้ไปบ่เป็น เจ้าอยู่หม่องใด คิดฮอดเด้หล่า เวลาตีห้าตรงหน้าเซเว่น บ่ทันบอกฮักะอกหักได้ สิล้มสิตายน้องบ่ฮู้ บ่เห็น ยืนเซเว่ จนพ้อแสงตะเวน (หลวงตามาบิณฑบาต) ยืนเซเว่ หน้าเซเว่น น้ำตาย้อยมาเป็นระยะ คนมันเฟล คนมันแย่ ยืนให้แอร์มันปะทะ ถามผู้ใดก็ยังบ่กล้า เพิ่นสิว่า สิถืกไล่ โอ่ โอ๊ย ยืนเซเว่ จนฮู้ว่ามันชัดเจน เฮาคงบ่ได้เป็นแฟนกัน