เก่า

  AOFZ   NOAH   SPIDERMEI   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เก่า AOFZ x NOAH x SPIDERMEI
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรวัฒน์ ปะดูกาเรียบเรียง: Artsevenmusic

D | C#m |D | C#m F#m |
D | C#m |D | C#m F#m |

เราDนะคนเก่า ส่วนเขานะคนใหม่เมื่อเรC#mานะคนเก่า จะเอาอะไรไปสู้คนใหม่เราDนั้นพยายาม แต่เขาแทบไม่ต้องทำอะไรโอ๋ที่รักC#mช่วยบอกที ว่าเธอนะเป็F#mนคนยังไง

* |

พยายาDมที่จะไม่คิดถึง และทุก ๆ ครั้งที่ฉันยังทนฝืนและทุก ๆ ครั้C#mงที่ฉันมานั่งหึงมันยังเห็นภาพเธอตลอดอยู่ทั้งคืนAEY DAEY.. ฉันคิดไปเองแหC#mละตลอดเลF#m

ถ้าหากว่าฉันDนะตังไม่ค่อยมี โอ้ฉันนะตังไม่ค่อยมีรูปร่างหน้าตC#mาของฉันไม่ค่อยดี ฉันนั้นมันไม่ค่อยดีโอเคเบบี้Dต้องการสิ่งใด ขอแค่เธอมารับให้และตัวของฉันC#mนั้นก็มีแค่YOU ฉันF#mนั้นก็มีแค่YOU...

นั้นมันสิทธิของมึDงที่มึงจะเลือกจะ คนเก่า คนใหC#mม่ กูจะไม่เข้าไปเสือกแรก ๆ ก็แสนดีD แต่ตอนนี้แสนเหี้ยอยากจะได้ให้ตาC#mย กับผู้ชายแสนเหี้F#m

ถ้ามึงไม่รักกูD มึงมาหลอกทำไมและก็ไม่ต้องมาพูC#mด ว่าไม่ได้ตั้งใจก็กูคนนี้Dจะไม่หลงเชื่อใจ Strong แล้วค่ะตอนนี้C#mผู้ชายอย่างมึงควรไปตาF#m

เพราะตอนนี้Dฉันไม่ได้คิดถึงเธออยากให้เธอไปหาคนใหC#mม่ที่ไม่ใช่ฉันอะไปเลยเราคงไม่ใช่Dคนที่เธอจะรักเธอจะไปไหนก็เชิC#mญ เชิญไปเลยไปสาF#m

โอ้Dยฉันโคตรจะเก่า จะเอาอะไรไปสู้คนใหม่เธC#mอก็คงจะเบื่อ แล้วฉันจะอยู่ทำมะเขืออะไรบอกรักDฉันก็ไม่เชื่อ แต่สุดท้ายเธอทิ้งฉันไปและฉัC#mนจะไม่เข้าไปเสือกสอเสือใส่เกืF#mอก เชิญไปเลยนะไอควาย..

* | * |

ไม่รู้ ไม่ชี้D ถ้าไม่รู้อย่างงั้นอย่างงี้เธอหาว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้C#mเธอหาว่าฉันเป็นคนไม่ดีทั้ง ๆ ที่ฉันก็รู้D ว่าเธอเลือกเขาอยู่ดีก็รู้ว่าเธอต้องไC#mป ให้เธอไปเลยโอเคเบบี้F#m

I'm sorrDy ฉันไม่ดีนะเอง ฉันไม่ดีนะเองและทุก ๆ ครั้C#mงที่ฉันลุกมาเขียนเพลงฉันนะเป็นคนเขียนเองและทุก ๆ ครั้งDที่ฉันเขียนไปถึงเธอเพราะฉันคิดถึงเธอถึงแม้ว่าเธC#mอไม่รับรักฉันเลยมัF#mนคงเป็นเพราะพี่เชย อู้ว...

โอ้Dมายเลดีเลดีเอ เธอนั้นไม่ไม่ดีเอโอ้C#mมายเลดีเลดีเอ เธอนั้นไม่ไม่ดีเอโอ้Dมายเลดีเลดีเอ เธอนั้นไม่ไม่ดีเอโอ้C#mมายเลดีเลดีเอ เธอF#mนั้นไม่ไม่ดีเอ

* | * |

เขDาคือคนใหม่ และเขาคงดีกว่าก็เรC#mานะคนเก่า ที่มันเน่าอยู่ปีกว่าเพื่อDนบอกทนเพื่ออะไร มันเข้ามาตีบ่าใครเขาบอC#mกเธอหลายใจ ใครเขาก็บอF#mกเธอปีศาจ...

D | C#m |D | C#m F#m |ฟังเพลง - เก่า AOFZ x NOAH x SPIDERMEI - YouTube

เนื้อเพลง เก่า AOFZ x NOAH x SPIDERMEI เรานะคนเก่า ส่วนเขานะคนใหม่ เมื่อเรานะคนเก่า จะเอาอะไรไปสู้คนใหม่ เรานั้นพยายาม แต่เขาแทบไม่ต้องทำอะไร โอ๋ที่รักช่วยบอกที ว่าเธอนะเป็นคนยังไง พยายามที่จะไม่คิดถึง และทุกๆครั้งที่ฉันยังทนฝืน และทุกๆครั้งที่ฉันมานั่งหึง มันยังเห็นภาพเธอตลอดอยู่ทั้งคืน AEY AEY ฉันคิดไปเองแหละตลอดเลย ถ้าหากว่าฉันนะตังไม่ค่อยมี โอ้ฉันนะตังไม่ค่อยมี รูปร่างหน้าตาของฉันไม่ค่อยดี ฉันนั้นมันไม่ค่อยดี โอเคเบบี้ต้องการสิ่งใด ขอแค่เธอมารับให้ และตัวของฉันนั้นก็มีแค่YOU ฉันนั้นก็มีแค่YOU นั้นมันสิทธิของมึงที่มึงจะเลือก จะ คนเก่า คนใหม่ กูจะไม่เข้าไปเสือก แรกๆก็แสนดี แต่ตอนนี้แสนเหี้ย อยากจะได้ให้ตาย กับผู้ชายแสนเหี้ย ถ้ามึงไม่รักกู มึงมาหลอกทำไม และก็ไม่ต้องมาพูด ว่าไม่ได้ตั้งใจ ก็กูคนนี้จะไม่หลงเชื่อใจ Strong แล้วค่ะ ตอนนี้ผู้ชายอย่างมึงควรไปตาย เพราะตอนนี้ฉันไม่ได้คิดถึงเธอ อยากให้เธอไปหาคนใหม่ที่ไม่ใช่ฉันอะไปเลย เราคงไม่ใช่คนที่เธอจะรัก เธอจะไปไหนก็เชิญ เชิญไปเลยไปสาส โอ้ยฉันโคตรจะเก่า จะเอาอะไรไปสู้คนใหม่ เธอก็คงจะเบื่อ แล้วฉันจะอยู่ทำมะเขืออะไร บอกรักฉันก็ไม่เชื่อ แต่สุดท้ายเธอทิ้งฉันไป และฉันจะไม่เข้าไปเสือก สอเสือใส่เกือก เชิญไปเลยนะไอควาย ไม่รู้ ไม่ชี้ ถ้าไม่รู้อย่างงั้นอย่างงี้ เธอหาว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้ เธอหาว่าฉันเป็นคนไม่ดี ทั้งๆที่ฉันก็รู้ ว่าเธอเลือกเขาอยู่ดี ก็รู้ว่าเธอต้องไป ให้เธอไปเลยโอเคเบบี้ I'm sorry ฉันไม่ดีนะเอง ฉันไม่ดีนะเอง และทุกๆครั้งที่ฉันลุกมาเขียนเพลง ฉันนะเป็นคนเขียนเอง และทุกๆครั้งที่ฉันเขียนไปถึงเธอ เพราะฉันคิดถึงเธอ ถึงแม้ว่าเธอไม่รับรักฉันเลย มันคงเป็นเพราะพี่เชย อู้ว โอ้มายเลดีเลดีเอ เธอนั้นไม่ไม่ดีเอ โอ้มายเลดีเลดีเอ เธอนั้นไม่ไม่ดีเอ โอ้มายเลดีเลดีเอ เธอนั้นไม่ไม่ดีเอ โอ้มายเลดีเลดีเอ เธอนั้นไม่ไม่ดีเอ เขาคือคนใหม่ และเขาคงดีกว่า ก็เรานะคนเก่า ที่มันเน่าอยู่ปีกว่า เพื่อนบอกทนเพื่ออะไร มันเข้ามาตีบ่า ใครเขาบอกเธอหลายใจ ใครเขาก็บอกเธอปีศาจ