เจ็บกว่าการอกหัก กะคือพรฮับอ้ายถืกแบน

  กอล์ฟ สุทธิพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บกว่าอกหัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เจ็บกว่าการอกหัCกกะคือพรฮับอ้ายถืกแบBmเจ้าเลิกใช้คำว่าแฟAmยังบ่เจ็บส่ำDร้านบ่ให้เซ็Gนเหล้า

เจ็Cmaj7บกะเจ็บอยู่ แต่บ่ค่อยอินแล้Bm7วมื้อนี้ความฮัAmกมันกะส่ำขี้D..ลอยน้ำอ่องล่อGง ลอยไปเซาเสียใจCmaj7ให้กับความฮัDหันหน้าเข้าพรฮัBmบให้ช่วยเยียวยาหัวใEmแต่มื้อนี้Amที่น้ำตาไหDล อ้ายยังบ่พร้Gอม

มันเร็วไปCmaj7กับการจากลา เตรียมใจไม่Bmทันไม่ใช่เรื่องนั้Amน มันไม่ใช่เรื่องหัวใD

เจ็บกว่าการอกหัCกกะคือพรฮับอ้ายถืกแบBmเจ้าเลิกใช้คำว่าแฟAmยังบ่เจ็บส่ำDร้านบ่ให้เซ็Gนเหล้าพอแล้วกับคำว่ารัCก พอแล้DกับคำBmหลอกลวงของเจ้Emแค่ความฮัAmกเน่า ๆ .D. (อ้ายเซGาอินแล้ว)

G | Bm |Cmaj7 | D |
C | Bm Em |Am | D |

* | ** | ** |

แค่ความฮัAmกเน่า ๆ ..Dอ้ายเซาGอินแล้ว..  Gฟังเพลง - เจ็บกว่าอกหัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บกว่าอกหัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์ เจ็บกว่าการอกหักกะคือพรฮับอ้ายถืกแบน เจ้าเลิกใช้คำว่าแฟน ยังบ่เจ็บส่ำร้านบ่ให้เซ็นเหล้า เจ็บกะเจ็บอยู่ แต่บ่ค่อยอินแล้วมื้อนี้ ความฮักมันกะส่ำขี้ ลอยน้ำอ่องล่อง ลอยไป เซาเสียใจให้กับความฮัก หันหน้าเข้าพรฮับให้ช่วยเยียวยาหัวใจ แต่มื้อนี้ที่น้ำตาไหล อ้ายยังบ่พร้อม มันเร็วไปกับการจากลา เตรียมใจไม่ทัน ไม่ใช่เรื่องนั้น มันไม่ใช่เรื่องหัวใจ เจ็บกว่าการอกหักกะคือพรฮับอ้ายถืกแบน เจ้าเลิกใช้คำว่าแฟน ยังบ่เจ็บส่ำร้านบ่ให้เซ็นเหล้า พอแล้วกับคำว่ารัก พอแล้ว กับคำหลอกลวงของเจ้า แค่ความฮักเน่าๆ (อ้ายเซาอินแล้ว) แค่ความฮักเน่าๆ อ้ายเซาอินแล้ว