โสดจนเบื่อ

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โสดจนเบื่อ กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

โสดจนเบื่Eอ ละเบื่อ ละเบื่อ ละเบื่อ ละเบื่G#mบ่มีคAนมาฮักจั๊กเทื่อ จั๊กเทื่อเลBอยากสิให้Eพ่อแม่ของเจ้าเอิ้นลูกเขG#mอยากให้แม่อ้าAยยิ้มเป้ย ๆ ใส่ลูกสะใBภ้

ความฮักEคือหยัง มันโตใหG#mญ่ส่ำซ้างอยู่บ้อมันกินได้Aบ่ สิแซบBคือป่นกบอยู่บ้อแม่นเสื้อEผ้าบ่.. หรือเป็G#mนรองเท้าซั่นบ้อหรือว่าเป็Aนยี่ห้อ..กระเป๋าBละหนอความฮัก

จักว่าฮักC#mละมันเป็นแนวใด๋บ่มีไผG#mมาสอนให้จักคนแต่น้อยเท่าใหAญ่กะเป็นโสดมาตั้งว่าดนบ่มีคนBมาฮักจักเทื่อ..

** |

อยากมีคนEโทรมาบอกฮัก บอกคิดฮอG#mอยากมีคนAเป็นห่วงตลอดยามไปไBอยากได้งินเสียEงเจ้าโทรมาถามถามว่ากินข้าวล่ะไป่G#mอยากมีคนAรู้ใจสักสามสี่Bคน(อยากฮู้จัAกความฮักมาตั้งดBน ฮักมันเป็นแนวใด๋)

E | E |G#m | G#m |A | A |B | B |

* | ** | *** | ** | *** |

E | E |E |คอร์ดเพลง โสดจนเบื่อ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง โสดจนเบื่อ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ โสดจนเบื่อ ละเบื่อ ละเบื่อ ละเบื่อ ละเบื่อ บ่มีคนมาฮักจั๊กเทื่อ จั๊กเทื่อเลย อยากสิให้พ่อแม่ของเจ้าเอิ้นลูกเขย อยากให้แม่อ้ายยิ้มเป้ยๆใส่ลูกสะใภ้ ความฮักคือหยัง มันโตใหญ่ส่ำซ้างอยู่บ้อ มันกินได้บ่ สิแซบคือป่นกบอยู่บ้อ แม่นเสื้อผ้าบ่ หรือเป็นรองเท้าซั่นบ้อ หรือว่าเป็นยี่ห้อ กระเป๋าละหนอความฮัก จักว่าฮักละมันเป็นแนวใด๋ บ่มีไผมาสอนให้จักคน แต่น้อยเท่าใหญ่กะเป็นโสดมาตั้งว่าดน บ่มีคนมาฮักจักเทื่อ อยากมีคนโทรมาบอกฮัก บอกคิดฮอด อยากมีคนเป็นห่วงตลอดยามไปไส อยากได้งินเสียงเจ้าโทรมาถาม ถามว่ากินข้าวล่ะไป่ อยากมีคนรู้ใจสักสามสี่คน (อยากฮู้จักความฮักมาตั้งดน ฮักมันเป็นแนวใด๋)