เขาถิ่มเฮาแล้ว

 ไกด์ กิตติคุณ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาถิ่มเฮาแล้ว ไกด์ กิตติคุณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อก วิสกี้เรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมา

สิให้อ้ายฮัGก อ้ายฮักเบิดใจAสิให้อ้ายไF#mป อ้ายไป แต่ขBmอเวลาAเก็บฮัGกที่บ่มีค่AาคืนมาสาDก่อน

G A | F#m Bm A | G Gm | D |

หมดเวลDา หมดคุณค่A/C#าในสายตาเจ้Bmมีแค่ความเหDงา เหลือแค่ความเศA/C#ร้า เป็นเงาBmเฝ้าใจเกิGดอิหยังขึ้นน้Aอ ผู่ใด๋F#mเฮ็ดให้น้องเปลี่ยBm Aนใจคือกล้Gาถิ่มอ้าย.. ฮือA..

คือบ่สDม..หัวใจA/C#ของอ้ายใBm Aห้ไปเจ้าถิ่Dมลงได้..แบA/C#บบ่หัวBmซาเสียGดายเวลAา..ที่ทุ่มเF#mทความฮักให้Bm Aไปสุดท้าGยได้นอนกอดใจA..ที่เขาบ่Dเอา

ดึGงไว้บ่อGmยู่  ฝืนใF#mจเจ้าไว้บ่ฟัBmจั๊กอ้าGยสิเฮ็ดจั่งใด๋ ตอนเจ้าสิไปAจากอ้าย.G A.

สิให้อ้ายฮัGก อ้ายฮักเบิดใจAสิให้อ้ายไF#mป อ้ายไป แต่ขBmอเวลาเก็บฮัEmกที่บ่มีค่AาคืนมาสาDก่อนกะย้อนมันฮัGกแต่เจ้าเบิดใGmบ่อยากสิฟัF#mงคำเจ้าเอ่ยBmลาฟ้าวเอGามือกุมน้ำตAา..แล่นหนีออกมา..

G A | F#m A Bm |G A | D |
G A | F#m A Bm |Em G | A |

สิให้อ้ายฮัGก อ้ายฮักเบิดใจAสิให้อ้ายไF#mป อ้ายไป แต่ขBmอเวลาAเก็บฮัGกที่บ่มีค่AาคืนมาสาDก่อนกะย้อนมันฮัGกแต่เจ้าเบิดใGmบ่อยากสิฟัF#mงคำเจ้าเอ่ยBmลาฟ้าวเอGามือกุมน้ำตAา..แล่นหนีอDอกมา..

** |

G A | F#m Bm A |G Gm | D |คอร์ดเพลง เขาถิ่มเฮาแล้ว ไกด์ กิตติคุณ

เนื้อเพลง เขาถิ่มเฮาแล้ว ไกด์ กิตติคุณ สิให้อ้ายฮัก อ้ายฮักเบิดใจ สิให้อ้ายไป อ้ายไป แต่ขอเวลา เก็บฮักที่บ่มีค่าคืนมาสาก่อน หมดเวลา หมดคุณค่าในสายตาเจ้า มีแค่ความเหงา เหลือแค่ความเศร้า เป็นเงาเฝ้าใจ เกิดอิหยังขึ้นน้อ ผู่ใด๋เฮ็ดให้น้องเปลี่ยนใจ คือกล้าถิ่มอ้าย ฮือ คือบ่สม หัวใจของอ้ายให้ไป เจ้าถิ่มลงได้ แบบบ่หัวซา เสียดายเวลา ที่ทุ่มเทความฮักให้ไป สุดท้ายได้นอนกอดใจ ที่เขาบ่เอา ดึงไว้บ่อยู่ ฝืนใจเจ้าไว้บ่ฟัง จั๊กอ้ายสิเฮ็ดจั่งใด๋ ตอนเจ้าสิไปจากอ้าย สิให้อ้ายฮัก อ้ายฮักเบิดใจ สิให้อ้ายไป อ้ายไป แต่ขอเวลา เก็บฮักที่บ่มีค่าคืนมาสาก่อน กะย้อนมันฮักแต่เจ้าเบิดใจ บ่อยากสิฟังคำเจ้าเอ่ยลา ฟ้าวเอามือกุมน้ำตา แล่นหนีออกมา สิให้อ้ายฮัก อ้ายฮักเบิดใจ สิให้อ้ายไป อ้ายไป แต่ขอเวลา เก็บฮักที่บ่มีค่าคืนมาสาก่อน กะย้อนมันฮักแต่เจ้าเบิดใจ บ่อยากสิฟังคำเจ้าเอ่ยลา ฟ้าวเอามือกุมน้ำตา แล่นหนีออกมา