บ่แม่นก๋วยเตี๋ยว

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่แม่นก๋วยเตี๋ยว ไอดิน อภินันท์
สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

F Dm | F C |

โอFโฮะโอ โฮะโอ โฮะโDmอ โฮะโอ..โอF โฮะโอ โฮะโอC..โอFโฮะโอ โฮะโอ โฮะโDmอ โฮะโอ..โอF โฮะโอ โฮะโอC..

F Dm | F C |F Dm | F C | F |

ความฮักFที่อ้ายให้เจ้า..บ่แม่นDmก๋วยเตี๋ยวที่ไผGmมีเงินกะเทียว..มาสั่งกินไCด้หากบ่แม่A#นย่อนถูกชะตCา หากคำสั่Amงบ่ได้มาจากDmใจสิฮอGmต สิตาฮักส่ำใด๋ อ้ายบ่ใฝ่ฝัC

อย่าห้าFมบ่ให้อ้ายฮัก เพราะยากDmสุดฝืนอย่าบอGmกให้มักคนอื่น แคร์เจ้าเท่านั้Cบ่ได้ฮักA#ผู้ใด๋ง่าย ๆC เห็นใจAmอ้ายแหน่เด้อตาหวDmานบ่ทันฮัGmกก็อย่าผลักไสกัCน รบกวนได้Fไหม

ขออาศัA#ยใบหน้าน้อCงไว้มองFยามเหงายามเห็นเจ้Gmา ขอเว้านำC สบตาถามไDmถ่โทรหาสิCบเทื่A#อ รับให้จักเทื่Amอ อ้ายกะพอใDmขอป้วCนเปี้ยนอยู่ใกล้ ๆFพอชื่นหัวใGmจที่เฝ้าหมายCปอง

ใจฮักFจากอ้ายให้น้อง..บ่แม่นDmก๋วยเตี๋ยวคนสั่งGmได้มีคนเดียว นั่นกะคือCน้องสิถ่าA#จนกว่าเจ้าสิฮัCก คนอื่Amนใจอ้ายบ่อยากจDmองช่วGmยเปิดใจของน้Cอง..เหลียวมองอ้าFยบ้าง

F Dm | F C |F Dm | F C |
A# C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** |

อย่าบอกGmให้อ้ายไปฮัCกคนอื่นอีกFเลยย้อนหัวใGmจอ้ายสั่งบ่ได้C..คือจั่งFก๋วยเตี๋ยว

F Dm | F C | ( x2 ) | F |ฟังเพลง - บ่แม่นก๋วยเตี๋ยว ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง บ่แม่นก๋วยเตี๋ยว ไอดิน อภินันท์ โอโฮะโอ โฮะโอ โฮะโอ โฮะโอ โอ โฮะโอ โฮะโอ โอโฮะโอ โฮะโอ โฮะโอ โฮะโอ โอ โฮะโอ โฮะโอ ความฮักที่อ้ายให้เจ้า บ่แม่นก๋วยเตี๋ยว ที่ไผมีเงินกะเทียว มาสั่งกินได้ หากบ่แม่นย่อนถูกชะตา หากคำสั่งบ่ได้มาจากใจ สิฮอต สิตาฮักส่ำใด๋ อ้ายบ่ใฝ่ฝัน อย่าห้ามบ่ให้อ้ายฮัก เพราะยากสุดฝืน อย่าบอกให้มักคนอื่น แคร์เจ้าเท่านั้น บ่ได้ฮักผู้ใด๋ง่ายๆเห็นใจอ้ายแหน่เด้อตาหวาน บ่ทันฮักก็อย่าผลักไสกัน รบกวนได้ไหม ขออาศัยใบหน้าน้องไว้มองยามเหงา ยามเห็นเจ้า ขอเว้านำ สบตาถามไถ่ โทรหาสิบเทื่อ รับให้จักเทื่อ อ้ายกะพอใจ ขอป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆพอชื่นหัวใจที่เฝ้าหมายปอง ใจฮักจากอ้ายให้น้อง บ่แม่นก๋วยเตี๋ยว คนสั่งได้มีคนเดียว นั่นกะคือน้อง สิถ่าจนกว่าเจ้าสิฮัก คนอื่นใจอ้ายบ่อยากจอง ช่วยเปิดใจของน้อง เหลียวมองอ้ายบ้าง อย่าบอกให้อ้ายไปฮักคนอื่นอีกเลย ย้อนหัวใจอ้ายสั่งบ่ได้ คือจั่งก๋วยเตี๋ยว