เขาเหงาแต่อ้ายเจ็บ

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เขาเหงาแต่อ้ายเจ็บ ไอดิน อภินันท์
สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Em | D |

Em | C |D Bm | Em |

ทุกครั้งที่เขาติดต่EmเราแอบทะเลาะกันทางสายAmตาคนที่บอกกับเธอว่าเหEmงา ทุกครั้Dงที่ติดต่อมGเธอก็เป็นธุรBmะ เทคแคร์Cเขาอย่าใส่ใจD

อ้ายทักว่าเกินไปEmบ่ ก็ถูกหน้างอของเธอค้อนAmใส่บอกว่าบ่เห็นเป็นหยัEmง เขาแค่เพื่Dอนอย่าคิดหลาGส่งความเหงาผ่านเฟชผ่านไลBmน์น้ำตาอ้าCยตกในหย่าวB ๆ

คนชื่อเหEmงาเขาคือใคDร บอกอ้ายได้Emบ่ห่วงแท้น้Cอ แคร์แท้น้Dอ จ้อกันยืดGยาวเจ้าก้มหน้าจิ้มจอคุยไลAmน์อ้ายเจ็บหลBmายนั้งก้มหน้าเศEmร้าเป็นห่วงย่านแต่เขาเหDงา แต่คืBmอบ่ย้านอ้าEmยตาย

อ้ายเจ็บตั้งแต่รู้สึEmก ว่าลึก ๆ แล้วเธอเผลอAmใจเขานั้นเพียงแค่เหEmงา แต่อ้าDยนั่นตี๊เจ็บหลGายคนเหงากับคนใกล้ตาBmเจ้าแคร์ไผกว่ากันน้อEmสาว

Em | Am |Bm D | Em |
Em | C |D | Bm | Bm |

* |

คนชื่อเหงEmาเขาคือใD Emคร..ห่วงแท้น้C Dอ..     แคร์แท้น้G | Am | Bm | Emอ..เป็นห่วงย่านแต่เขาเหงDแต่คืBmอบ่ย้านอ้ายEmตาย.D | Em.คืDอบ่ย่านอ้ายEmเจ็บ.D | Em..ฟังเพลง - เขาเหงาแต่อ้ายเจ็บ ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง เขาเหงาแต่อ้ายเจ็บ ไอดิน อภินันท์ ทุกครั้งที่เขาติดต่อ เราแอบทะเลาะกันทางสายตา คนที่บอกกับเธอว่าเหงา ทุกครั้งที่ติดต่อมา เธอก็เป็นธุระ เทคแคร์เขาอย่าใส่ใจ อ้ายทักว่าเกินไปบ่ ก็ถูกหน้างอของเธอค้อนใส่ บอกว่าบ่เห็นเป็นหยัง เขาแค่เพื่อนอย่าคิดหลาย ส่งความเหงาผ่านเฟชผ่านไลน์ น้ำตาอ้ายตกในหย่าวๆ คนชื่อเหงาเขาคือใคร บอกอ้ายได้บ่ ห่วงแท้น้อ แคร์แท้น้อ จ้อกันยืดยาว เจ้าก้มหน้าจิ้มจอคุยไลน์ อ้ายเจ็บหลายนั้งก้มหน้าเศร้า เป็นห่วงย่านแต่เขาเหงา แต่คือบ่ย้านอ้ายตาย อ้ายเจ็บตั้งแต่รู้สึก ว่าลึกๆแล้วเธอเผลอใจ เขานั้นเพียงแค่เหงา แต่อ้ายนั่นตี๊เจ็บหลาย คนเหงากับคนใกล้ตาย เจ้าแคร์ไผกว่ากันน้อสาว คนชื่อเหงาเขาคือใคร ห่วงแท้น้อ แคร์แท้น้อ เป็นห่วงย่านแต่เขาเหงา แต่คือบ่ย้านอ้ายตาย คือบ่ย่านอ้ายเจ็บ