ขอเรียกเธอว่ากำลังใจ

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่ากำลังใจ ไอดิน อภินันท์
สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Dm C | F Dm |
Dm C | F C |
A# C | A Dm |

ความห่างไกDmลของคนฮักCกันยิ่งทรมาFนเมื่อเติมด้วยการรอคอCแต่ความฮัDmก..ที่ไม่เคยFถดถอยคอGmยสะกิดใจ..ให้A#ตื่นจากความเหA7งา

บนเส้นทาDmง..ที่ต้องดิ้นรCมีเธอหนึ่งคFนที่คอยคิดนำถามข่าCเมื่อปัญหDmา..ซัดใจให้Fเจ็บร้าวก็ได้ผู้สาGmวคนนี้A7ที่ช่วยDmปลอบขวัญ

ขอเอิ้นFเธอ..ว่ากำลังDmใจพกติดอกซ้าA#ย..เอาไว้Cใช้คิดฮอดDmกันคนมีผู้สาFว ความห่วงใยมีใช้ทุกDmวันทุกก้าวที่ฝัGmน อ้ายเอิ้นเธอนั้Cนว่ากำลังFใจพกติดอกซ้าA#ย..เอาไว้Cใช้คิดฮอดDmกันทุกก้าวที่ฝัGmน อ้ายเอิ้นเธอนั้Cนว่ากำลังFใจ

คนอยู่ไกDmลในยามห่างกัCเก็บใจดวงนั้Fนคอยคนทางนี้กลับไปCเจอะคำหวาDmน หลงทางมFาจากไหนช่วยล็อคห้องใGmจ อย่าให้A7ฮักเฮFา..สั่นคลอน

Dm | C F |
Dm Gm | A Dm |

* |

Dm C | F C |
Dm C | B | C |ฟังเพลง - ขอเรียกเธอว่ากำลังใจ ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง ขอเรียกเธอว่ากำลังใจ ไอดิน อภินันท์ ความห่างไกลของคนฮักกัน ยิ่งทรมานเมื่อเติมด้วยการรอคอย แต่ความฮัก ที่ไม่เคยถดถอย คอยสะกิดใจ ให้ตื่นจากความเหงา บนเส้นทาง ที่ต้องดิ้นรน มีเธอหนึ่งคนที่คอยคิดนำถามข่าว เมื่อปัญหา ซัดใจให้เจ็บร้าว ก็ได้ผู้สาวคนนี้ที่ช่วยปลอบขวัญ ขอเอิ้นเธอ ว่ากำลังใจ พกติดอกซ้าย เอาไว้ใช้คิดฮอดกัน คนมีผู้สาว ความห่วงใยมีใช้ทุกวัน ทุกก้าวที่ฝัน อ้ายเอิ้นเธอนั้นว่ากำลังใจ พกติดอกซ้าย เอาไว้ใช้คิดฮอดกัน ทุกก้าวที่ฝัน อ้ายเอิ้นเธอนั้นว่ากำลังใจ คนอยู่ไกลในยามห่างกัน เก็บใจดวงนั้นคอยคนทางนี้กลับไป เจอะคำหวาน หลงทางมาจากไหน ช่วยล็อคห้องใจ อย่าให้ฮักเฮา สั่นคลอน