เสียดายอ้ายบ่ปึก

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียดายอ้ายบ่ปึก ไอดิน อภินันท์
สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Dm | A# |Dm | A# |

Dm Am | A# |Dm Am | A# | Dm |

อ้ายบ่ได้ปึกปานใด๋F หัวใAmจกะเลยเจ็บDmหนักเมื่อเห็นตำตาคัก ๆGm ว่าน้องCอักมีผู้ใFหม่เดินจูงมือซื้อขอFง ยิ้มหวาAmนหยอกกันชิดใกDmล้เจออ้ายแล้วน้องตกGmใจ แต่บอกเป็นแค่เพื่อนCกัน

อ้ายส่อว่าเขาเป็นไผF คือจั่Amงไปมาดู๋Dmแท้น้องว่าเชื่อใจแหน่แหGmมะ แค่เขามาCปรึกษาเรื่อFงงานอยากเชื่อคำน้องบอกFมา แต่ว่AmามีหลายเหตุDmการณ์ที่น้องกับเพื่อนคนนั้Gmน..เกี่ยวพันCเกินเพื่อนทั่วFไป

อยากให้หัวใจA# อ้ายปึก อ้ายปึCก ยามถืกFตั๋วน้ำตA#าสิได้บ่ฮั่Cว เมื่อแฟนนอกFใจคงสิยิ้มเบ้Dmย กินข้าวแซบเสD7ย นอนหลับสGm Dmบายยามที่จับได้Gm..ว่าน้องโทรไปหาเขาทุกวัC Am | Dmน..

อ้ายบ่อได้ปึกปานใด๋F หัวใจAmกะเลยบาดDmเจ็บถ้าเป็นไปตามสเต็Gmป อีกหน่อCยน้องคงถิ่มFกันจั่งใด๋อ้ายกะช้ำF เพราะคำAmตั๋วใจรายวัDmหากน้องชอบเขาคนนั้GmกะบอCกเลิกกัFน..ซะเป็นหยัง

F Am | Dm |Gm C | F |

* |

อ้ายบ่อได้ปึกปานใด๋F หัวใจAmกะเลยบาดDmเจ็บถ้าเป็นไปตามสเต็Gmป อีกหน่อCยน้องคงถิ่มFกันจั่งใด๋อ้ายกะช้ำF เพราะคำAmตั๋วใจรายวัDmหากน้องชอบเขาคนนั้Gmน กะบอCกเลิกกันวัFนนี้เซาตั๋ว จั่งซั่น จั่งซี่Gm หัวใจCอ้าย..F บ่ได้ปึก..

Dm | A# | ( x2 )ฟังเพลง - เสียดายอ้ายบ่ปึก ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง เสียดายอ้ายบ่ปึก ไอดิน อภินันท์ อ้ายบ่ได้ปึกปานใด๋ หัวใจกะเลยเจ็บหนัก เมื่อเห็นตำตาคักๆว่าน้องอักมีผู้ใหม่ เดินจูงมือซื้อของ ยิ้มหวานหยอกกันชิดใกล้ เจออ้ายแล้วน้องตกใจ แต่บอกเป็นแค่เพื่อนกัน อ้ายส่อว่าเขาเป็นไผ คือจั่งไปมาดู๋แท้ น้องว่าเชื่อใจแหน่แหมะ แค่เขามาปรึกษาเรื่องงาน อยากเชื่อคำน้องบอกมา แต่ว่ามีหลายเหตุการณ์ ที่น้องกับเพื่อนคนนั้น เกี่ยวพันเกินเพื่อนทั่วไป อยากให้หัวใจ อ้ายปึก อ้ายปึก ยามถืกตั๋ว น้ำตาสิได้บ่ฮั่ว เมื่อแฟนนอกใจ คงสิยิ้มเบ้ย กินข้าวแซบเสย นอนหลับสบาย ยามที่จับได้ ว่าน้องโทรไปหาเขาทุกวัน อ้ายบ่อได้ปึกปานใด๋ หัวใจกะเลยบาดเจ็บ ถ้าเป็นไปตามสเต็ป อีกหน่อยน้องคงถิ่มกัน จั่งใด๋อ้ายกะช้ำ เพราะคำตั๋วใจรายวัน หากน้องชอบเขาคนนั้น กะบอกเลิกกัน ซะเป็นหยัง อ้ายบ่อได้ปึกปานใด๋ หัวใจกะเลยบาดเจ็บ ถ้าเป็นไปตามสเต็ป อีกหน่อยน้องคงถิ่มกัน จั่งใด๋อ้ายกะช้ำ เพราะคำตั๋วใจรายวัน หากน้องชอบเขาคนนั้น กะบอกเลิกกันวันนี้ เซาตั๋ว จั่งซั่น จั่งซี่ หัวใจอ้าย บ่ได้ปึก