หย่ามเก่า (Ost.ฮักได้บ่)

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เขาเหงาแต่อ้ายเจ็บ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: คำร้อง/ทำนองเรียบเรียง: ไอดิน อภินันท์สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

A | A |D | D |
A | A |D | D |

บ่ฮู้Aสิบอกหัวใจจั่งใด๋ให้ขึ้Amaj7นตื่นจากภวังค์..ฮัDกเหงา..   Dทุกมื้Aอหัวใจมันคิดเรื่องสิไปAmaj7หาแต่เจ้า..บ่เD | Dซา..

ทั้ง ๆA ที่รู้สาเหตุความเจ็บ..   Amaj7กะคือฮักDเจ้า..   Dแต่ควาAมทรงจำมันลบภาพเก่า Amaj7ๆ ..สองเฮาบ่Dได้..   D

 Bm  เธอจากไปแล้Eว ฮือ ๆ Bm  ทิ้งไว้แต่ความเหEงา

หัวใจAยังหย่ามเก่ามันยังAmaj7ฮักเจ้าเสมอ คิดฮอดDเด้อ..   DหัวใจAยังหย่ามเก่าบางครั้Amaj7งหัวใจมันเผลอ..ว่ามีแต่Dเธอ..  D

 Bm  ยังอยู่ตรงนี้E ฮือ ๆ Bm  ยังคงรักเธEอ..เหมือนเดิม..

A | Amaj7 |D | D |
A | Amaj7 |D | D |

Bm | E |Bm | E |

 G  สิบอกใจจั่งใด๋Dให้ลืมเจ้า.. G  จะตัดใจกี่ครั้Dงยังคือเก่า G  ทั้งที่ในวันนี้Dความฮักเฮา   ไม่หวนคืEน..กลับย้อนมEา..

* | * | ** |

A | Amaj7 |D | D |

บ่ฮัAกใครอีกชาตินี้ ตายปะAmaj7สิบ่มีไผเผื่อได้ใช้D..สิทธิ์ฮักเจ้าในชาติหน้Eา ฮือ.A.ฟังเพลง - เขาเหงาแต่อ้ายเจ็บ ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง เขาเหงาแต่อ้ายเจ็บ ไอดิน อภินันท์ บ่ฮู้สิบอกหัวใจจั่งใด๋ ให้ขึ้นตื่นจากภวังค์ ฮักเหงา ทุกมื้อหัวใจมันคิดเรื่องสิไปหาแต่เจ้า บ่เซา ทั้งๆที่รู้สาเหตุความเจ็บ กะคือฮักเจ้า แต่ความทรงจำมันลบภาพเก่าๆ สองเฮาบ่ได้ เธอจากไปแล้ว ฮือๆทิ้งไว้แต่ความเหงา หัวใจยังหย่ามเก่า มันยังฮักเจ้าเสมอ คิดฮอดเด้อ หัวใจยังหย่ามเก่า บางครั้งหัวใจมันเผลอ ว่ามีแต่เธอ ยังอยู่ตรงนี้ ฮือๆยังคงรักเธอ เหมือนเดิม สิบอกใจจั่งใด๋ให้ลืมเจ้า จะตัดใจกี่ครั้งยังคือเก่า ทั้งที่ในวันนี้ความฮักเฮา ไม่หวนคืน กลับย้อนมา บ่ฮักใครอีกชาตินี้ ตายปะสิบ่มีไผ เผื่อได้ใช้ สิทธิ์ฮักเจ้าในชาติหน้า ฮือ