เจ็บบ่จื่อ

 ไอออน ข้าวสารแลนด์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ็บบ่จื่อ ไอออน ข้าวสารแลนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บิว สรรชัยเรียบเรียง: นัท พอใจสังกัดค่าย: Khaosan Land (ข้าวสารแลนด์)ติดต่องานแสดง: 0610864591

C# | A#m |F# Fm |D#m G# |C# | G# |

ฝืC#น.. อยู่กับควาFmมเจ็บF#น.. อยู่กับคำG#ว่าฮักทั้งC#ที่ฮู้.. แต่หัวใจFmกะยังจมปรักเป็นหยัF#งคือยังฮัก.. D#m   ฮักเจ้าเบิดG#ใจ

แต่C#กะยัง.. เซาฮักเขFmาบ่ได้ส่ำปลาค้อF#หลุดเข้าบ้องไซ หนีออกบ่G#ทัน..

เป็นหยังน้อคือเจ็C#บแล้วบ่จำเป็นหยังคือเจ็บช้ำA#mแล้วบ่จื่อเป็นหยังคือทนฮัF#ก ทนยื้Fmทั้D#mงที่เขาเฮ็ดให้เสียใจG#

สุดท้ายก็ต้องเจ็C#บ น้ำตาพังจุดจบของคนโA#mง่ ฮักเบิดใจสุดท้ายก็เสร็F#จ บืนต่อไม่Fmไหวโผล่D#mหัวขึ้นบ่ได้G# ขาดใจตายC#คา

B | G# |

ฝืC#น.. อยู่กับควาFmมเจ็บF#น.. อยู่กับคำG#ว่าช้ำแต่C#หัวใจ.. มันกะยัFmง บ่จื่อ บ่จำว่าเจ้F#าคือคนที่ทำG#..ให้มีน้ำC#ตา    G#

C# | Fm |F# Fm | D#m G# |

C# | Fm |F# Fm | D#m G# |C# | G# |

* |

โอ้A#ย..

เป็นหยังน้อคือเจ็D#บแล้วบ่จำเป็นหยังคือเจ็บช้ำCmแล้วบ่จื่อเป็นหยังคือทนฮัG#ก ทนยื้Gmทั้Fmงที่เขาเฮ็ดให้เสียใจA#สุดท้ายก็ต้องเจ็D#บ น้ำตาพังจุดจบของคนโCmง่ ฮักเบิดใจสุดท้ายก็เสร็G#จ บืนต่อบ่Gmไหวโผล่Fmหัวขึ้นบ่ได้A#..

** |

ขาดใจตD# | Cm | G# Gm | Fm A# | D#ายคาคอร์ดเพลง เจ็บบ่จื่อ ไอออน ข้าวสารแลนด์

เนื้อเพลง เจ็บบ่จื่อ ไอออน ข้าวสารแลนด์ ฝืน อยู่กับความเจ็บ ทน อยู่กับคำว่าฮัก ทั้งที่ฮู้ แต่หัวใจกะยังจมปรัก เป็นหยังคือยังฮัก ฮักเจ้าเบิดใจ แต่กะยัง เซาฮักเขาบ่ได้ ส่ำปลาค้อหลุดเข้าบ้องไซ หนีออกบ่ทัน เป็นหยังน้อคือเจ็บแล้วบ่จำ เป็นหยังคือเจ็บช้ำแล้วบ่จื่อ เป็นหยังคือทนฮัก ทนยื้อ ทั้งที่เขาเฮ็ดให้เสียใจ สุดท้ายก็ต้องเจ็บ น้ำตาพัง จุดจบของคนโง่ ฮักเบิดใจ สุดท้ายก็เสร็จ บืนต่อไม่ไหว โผล่หัวขึ้นบ่ได้ ขาดใจตายคา ฝืน อยู่กับความเจ็บ ทน อยู่กับคำว่าช้ำ แต่หัวใจ มันกะยัง บ่จื่อ บ่จำ ว่าเจ้าคือคนที่ทำ ให้มีน้ำตา โอ้ย เป็นหยังน้อคือเจ็บแล้วบ่จำ เป็นหยังคือเจ็บช้ำแล้วบ่จื่อ เป็นหยังคือทนฮัก ทนยื้อ ทั้งที่เขาเฮ็ดให้เสียใจ สุดท้ายก็ต้องเจ็บ น้ำตาพัง จุดจบของคนโง่ ฮักเบิดใจ สุดท้ายก็เสร็จ บืนต่อบ่ไหว โผล่หัวขึ้นบ่ได้ ขาดใจตายคา