อ้ายกอดเหงาเจ้ากอดไผ

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายกอดเหงาเจ้ากอดไผ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง/ดนตรี: ไมเคิล เชงเม้งสังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Dm | Am |C | Dm |
Gm | F |Gm A | Dm |

ฮู้Dmบ่.. ถึงเฮCาเลิกกันตั้งดนแต่ฮัA#กที่เจ้าทำหล่น อ้ายยังเก็บไFว้แม้หมGmดสิทธิ์ร่วมทอฝัน เคียงข้าFงไปยังจุดหมายอ้ายยัGmงคึดฮอดเจ้าหลาย..คือAเก่า

แอบเหงDmา ลังเทือCจนน้ำตาไหลเพราะภาA#พอดีตทำร้าย มื้ออ้ายแพ้Fเขาคงเป็Gmนเพราะความผูกพัน..อ้อนวอFนในใจบ่เซาเทียวแอ่Gmวให้อัพเดตข่าว..ผู้สาAว..คนที่อ้ายDm | Dmแคร์..

อยากฮู้ว่A#า..ยามอ้ายกอดเหงCาแล้วเจ้ากอดไDmยังคบกันกับเขาอยู่ไหA#ม ตอนนี้Cเป็นจั่งใด๋Aแนซำบายดีบ่Dm..คนไGmค หรือว่าใจเCจ้าโดนรังแกDmอัพเดA#ตให้อ้ายฮู้แGmน พอได้บอกใAจ..(ที่คอยถามDmมา)

Dm |

อยากพิมDmพ์..ข้อความถามเจ้าในเฟCก็กลัA#วรบกวนเกินเขตคนเคยจากลFเลยได้เพียGmงกดติดตาม เผื่อมื้อใด๋Fที่เจ้าโพสมาสิได้Gmฮู้สถานะ..ผู้สาAว..ที่ใจของอ้ายยัDm | Dmงแคร์..

A | A# |Am | A# |
F | Gm |C | Dm |

** | ** |

อยากฮู้Gmว่ายามอ้ายกอดเหC | Cงา..แล้วเจ้ากอดDm | Am | C | Dmไผ..ฟังเพลง - อ้ายกอดเหงาเจ้ากอดไผ ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง อ้ายกอดเหงาเจ้ากอดไผ ไอดิน อภินันท์ ฮู้บ่ ถึงเฮาเลิกกันตั้งดน แต่ฮักที่เจ้าทำหล่น อ้ายยังเก็บไว้ แม้หมดสิทธิ์ร่วมทอฝัน เคียงข้างไปยังจุดหมาย อ้ายยังคึดฮอดเจ้าหลาย คือเก่า แอบเหงา ลังเทือจนน้ำตาไหล เพราะภาพอดีตทำร้าย มื้ออ้ายแพ้เขา คงเป็นเพราะความผูกพัน อ้อนวอนในใจบ่เซา เทียวแอ่วให้อัพเดตข่าว ผู้สาว คนที่อ้ายแคร์ อยากฮู้ว่า ยามอ้ายกอดเหงาแล้วเจ้ากอดไผ ยังคบกันกับเขาอยู่ไหม ตอนนี้เป็นจั่งใด๋แน ซำบายดีบ่ คนไค หรือว่าใจเจ้าโดนรังแก อัพเดตให้อ้ายฮู้แน พอได้บอกใจ (ที่คอยถามมา) อยากพิมพ์ ข้อความถามเจ้าในเฟส ก็กลัวรบกวนเกินเขตคนเคยจากลา เลยได้เพียงกดติดตาม เผื่อมื้อใด๋ที่เจ้าโพสมา สิได้ฮู้สถานะ ผู้สาว ที่ใจของอ้ายยังแคร์ อยากฮู้ว่ายามอ้ายกอดเหงา แล้วเจ้ากอดไผ