ยอม

 Indigo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยอม INDIGO อินดิโก
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์เรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆกา

F#m | F#m |D | D |
F#m | F#m |D | D |

F#m | F#m |D | D |
F#m | F#m |D | D |

เพราะตัวฉันเอDง..ไม่อาจทำBmตามใจเธอทุกอย่F#mาง..เหมือนคมมีดกรีดDกลาง..ใจเป็นรอยแผBmล ให้เราเจ็บช้ำC#..

เพราะตัวฉันเอDง..ให้เหตุกาBmรณ์..เลวร้ายลงทุกทีF#m..ฉันทำได้เท่Dานี้..แต่ไม่ดีพBmอ..ที่เธอต้องกาC#ร..

 Bm  ไม่อยากให้เธอร้อง.. F#m   ไม่อยากให้เธอเจ็บ Bm  ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจC#7มากไปกว่านี้

ฝืF#mนทนไปเสียเวลาDเปล่าช้F#mาหรือเร็วก็ปวดร้าDฝืF#mนทนไปเสียเวลาDเปล่า A  เจ็บเพียงครั้งE/G#เดียว ทิ้F#mงฉันไปดีกว่า D  ส่วนตัวฉันยอEม..ทรมาF#mน..

เพราะตัวฉันเอDง..ไม่อาจเป็Bmน..อย่างใจเธอต้องกาF#mร..ชั่วและดีประสาDน..นานจนเป็นฉัBmน เกินจะเปลี่ยนแปC#ลง

* | ** |

D E | F#m |D E | A E |
D E | F#m |D E | C# |

** |

 D  ส่วนตัวฉันยอEม..ทรมาF#mน.. D  ส่วนตัวฉันยอม..คอร์ดเพลง ยอม INDIGO อินดิโก

เนื้อเพลง ยอม INDIGO อินดิโก เพราะตัวฉันเอง ไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่าง เหมือนคมมีดกรีดกลาง ใจเป็นรอยแผล ให้เราเจ็บช้ำ เพราะตัวฉันเอง ให้เหตุการณ์ เลวร้ายลงทุกที ฉันทำได้เท่านี้ แต่ไม่ดีพอ ที่เธอต้องการ ไม่อยากให้เธอร้อง ไม่อยากให้เธอเจ็บ ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจมากไปกว่านี้ ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า ช้าหรือเร็วก็ปวดร้าว ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า เจ็บเพียงครั้งเดียว ทิ้งฉันไปดีกว่า ส่วนตัวฉันยอม ทรมาน เพราะตัวฉันเอง ไม่อาจเป็น อย่างใจเธอต้องการ ชั่วและดีประสาน นานจนเป็นฉัน เกินจะเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวฉันยอม ทรมาน ส่วนตัวฉันยอม