ฮู้บ่ว่า

 อิท หนองแวงฮี ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮู้บ่ว่า อิท หนองแวงฮี อีสานสะดิ้ง
เนื้อร้อง: ฉัตรชัย จวงวิเศษทำนอง: ปอ อาร์เรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: E-Sarn Sading (อีสานสะดิ้ง)ติดต่องานแสดง: 0810826999

Cm | Gm |Fm A# | Cm |

มื้อG#ที่เจ้าเลือกเขาA#คนนั้นควาGmมสัมพันธ์สองเฮCmาขาดลงน้อG#งกะคง..มีA#ความสุขกับเขD#

การ์ดเชิญG#แจกเสิ่น หมู่อ้ายA#เขาหว่าจดหมGmายส่งมา เปิดอ่าCmนกะเข้าใจอ้ายกะใส่G#ซองไปA#เงินหาได้G# แต่ใจมันหลุดA#ลอย

อ้าCmยยินดีไปแล้ว ฝากซองส่อGmยไปพร้อมน้ำตาลักใจG#ของอ้ายไปสA#บ่ต้องกลับมD#าให้เห็นอีกเถี่Gแต่เป็นหยัG#ง..คือมาเคาA#ะประตูเป็นหยัGmงบ่ฮู้เจ้าจังเสีCmยน้ำตาสิกลับG#มาพร้อมคำว่A#า..น้องเลิกกันD#กับเขา

ยินดีG#ให้เจ้าA#ลักไป เสียใGmจที่เจ้ากลับCmคืนมาฮู้บ่ว่G#า..อ้ายลืA#มเจ้าไปเบิดD#ทั้งใจสิกลับมาG#อิหยังตอนนี้A# คนที่Gmเคยเป็นคนCmของใจมันรัFmบสภาพบ่ไหA#ว โกหFmกเจ้าของจังใดA#อ้ายกะแFmค่รับได้A#แต่บ่เคG#ย..คิดว่าเจ้A#าสิเสียน้ำD#ตา

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |
Cm | Fm |G# A# | D# |

* | ** |

G# A# | G# A# | D# |คอร์ดเพลง ฮู้บ่ว่า อิท หนองแวงฮี อีสานสะดิ้ง

เนื้อเพลง ฮู้บ่ว่า อิท หนองแวงฮี อีสานสะดิ้ง มื้อที่เจ้าเลือกเขาคนนั้น ความสัมพันธ์สองเฮาขาดลง น้องกะคง มีความสุขกับเขา การ์ดเชิญแจกเสิ่น หมู่อ้ายเขาหว่า จดหมายส่งมา เปิดอ่านกะเข้าใจ อ้ายกะใส่ซองไป เงินหาได้ แต่ใจมันหลุดลอย อ้ายยินดีไปแล้ว ฝากซองส่อยไปพร้อมน้ำตา ลักใจของอ้ายไปสา บ่ต้องกลับมาให้เห็นอีกเถี่ย แต่เป็นหยัง คือมาเคาะประตู เป็นหยังบ่ฮู้เจ้าจังเสียน้ำตา สิกลับมาพร้อมคำว่า น้องเลิกกันกับเขา ยินดีให้เจ้าลักไป เสียใจที่เจ้ากลับคืนมา ฮู้บ่ว่า อ้ายลืมเจ้าไปเบิดทั้งใจ สิกลับมาอิหยังตอนนี้ คนที่เคยเป็นคนของใจ มันรับสภาพบ่ไหว โกหกเจ้าของจังใด อ้ายกะแค่รับได้ แต่บ่เคย คิดว่าเจ้าสิเสียน้ำตา