ต้มไก่ใส่ซา (ภาคต่อ ผู้บ่าวทรงโจร)

  แจ๊ค เด้ ลายไทย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ต้มไก่ใส่ซา แจ๊ค เด้ ลายไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ๊ค เด้ ลายไทยเรียบเรียง: บ้านพักครูสตูดิโอสังกัดค่าย: ลายไทยอินดี้ติดต่องานแสดง: 0926287279, 0956014978

C | Em |F G | C |

พ่อครัCบมีหยังกินEmแหน่ ลูAmกหิวข้าวแท้น้Emแม่ครัCบมีหยังกินบ่Em    ลูAmกไส้สิขาดแล้Emตั้งแต่เซ้Fาบ่มีอิหยังตกฮอดท้Gองแนมไปห้อEmงครัวกะเห็นแต่แจ่Amโอ๊ยน้Fอ หิวข้าวสิตายแล้Gว ย้านบ่พ้นมื้อแลงนี้C

หมู่เอ้ยหมู่Am เฮาสิเฮ็ดจักใด๋EmไปหFาลักไก่Gมาต้มป่ะC ป่ะ ป่ะ ป่ะAmตไปเก็บผัก เฮาสิไEmปเอาไก่มาส่วนโตFดังไฟถ่าสิฟ่าวมารGอ 5 นาทีได้ไก่มาAmถึงเวลาเตรียมต้Emให้ฟ่าวลกขFนก่อนสิมีGคนมCคั่วไก่Amเสร็จใส่ผักที่เตรียมมEmใบบักกรูด ตะไคร้ ข่Fา ใบซาอย่าลืC

ต้มไก่ใส่ซCา ต้มไก่ใส่ซAmกิFนแล้วอารมณ์ดีC    ยิ้มDmแต่เช้าจนค่ำGต้มไก่ใส่ซCา ต้มไก่ใส่ซAmเมื่อยล้Fาคิดหลายส่ำได่Cได้กินDmเข้าไปละยิ้มเป้Gย เป้ย เป้ย เป้ยต้มไก่ใส่ซCา ต้มไก่ใส่ซAmไผสิจ่Fม สิป้อย สิด่Cข้อDmยกะยิ้มใส่เส่Gย พุ้นแหล่C

Am | Em |F | C |
Am | Em |F | F | G |

* | ** |

C | Em |F G | C |ฟังเพลง - ต้มไก่ใส่ซา แจ๊ค เด้ ลายไทย - YouTube

เนื้อเพลง ต้มไก่ใส่ซา แจ๊ค เด้ ลายไทย พ่อครับมีหยังกินแหน่ ลูกหิวข้าวแท้น้อ แม่ครับมีหยังกินบ่ ลูกไส้สิขาดแล้ว ตั้งแต่เซ้าบ่มีอิหยังตกฮอดท้อง แนมไปห้องครัวกะเห็นแต่แจ่ว โอ๊ยน้อ หิวข้าวสิตายแล้ว ย้านบ่พ้นมื้อแลงนี้ หมู่เอ้ยหมู่ เฮาสิเฮ็ดจักใด๋ ไปหาลักไก่มาต้มป่ะ ป่ะ ป่ะ ป่ะ โตไปเก็บผัก เฮาสิไปเอาไก่มา ส่วนโตดังไฟถ่าสิฟ่าวมารอ 5 นาที ได้ไก่มาถึงเวลาเตรียมต้ม ให้ฟ่าวลกขนก่อนสิมีคนมา คั่วไก่เสร็จใส่ผักที่เตรียมมา ใบบักกรูด ตะไคร้ ข่า ใบซาอย่าลืม ต้มไก่ใส่ซา ต้มไก่ใส่ซา กินแล้วอารมณ์ดี ยิ้มแต่เช้าจนค่ำ ต้มไก่ใส่ซา ต้มไก่ใส่ซา เมื่อยล้าคิดหลายส่ำได่ ได้กินเข้าไปละยิ้มเป้ย เป้ย เป้ย เป้ย ต้มไก่ใส่ซา ต้มไก่ใส่ซา ไผสิจ่ม สิป้อย สิด่า ข้อยกะยิ้มใส่เส่ย พุ้นแหล่ว