วันธรรมดา (You Complete Me)

 JAN CHAN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันธรรมดา JAN CHAN
เนื้อร้อง: Borrakorn Longsawasทำนอง: Sasis Milindavanijดนตรี: Mr. Z Somkiat Ariyachaipanich, Jerry Milindavanij, Nop Ponchamni, Pete Tanskulเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Mr. Z Somkiat Ariyachaipanich, JerryBlueberry

A# | F/A |Gm | D# |
A# | F/A |Gm | D# |

A# | G# |D# | A# |
A# | G# |D# | A# |

 D#  เมื่อวานซืนคืDmนนั้น รู้ไหGmม ในวันD#แรกเจA#   ทั้งฉันและเธDmอนั้น ทักกัGmน ธรรมดFm D#  แค่ธรรมดDmา ไม่สบC7ตาสักนาFที

เมื่อวันและคืนผ่านเลCmย ที่เดิFม ที่ที่เคยA#เจอกัน   A#7ตรงที่เดิมที่เรCmา ข้ามผ่าD7น พ้นไGmป ไม่ได้ใส่ใจC7ฉัCmบพลัน ฉันหยุDmด ปลื้มสุD#ด เพราะยิ้FมเธอไA#

 A#  จู่จู่ในคืDmนนี้ ฉันฝัGmนว่าเราD#จูงมือ A#  คือฉันและเธอนั้Dkน รักกัGmน คอยดูแลFmกัน D#  วันธรรมดDmา แค่สบC7ตา ซาบซ่Fาใจ

เมื่อวันและคืนผ่านเลCmเราไม่เคFย จะเปลี่ยA#นแปรไป   A#7ในโลกใบเดิมที่เคCmย เว้าแหว่D7งว้าเหGmว่เมื่อมีเธอนั้C7น คอCmยอยู่ใกล้Dm ๆ ฉัD#น จับมือFกัน

แล้วเราจะร้Cmอง ร้องเพลFลั้น ลา ลัน ลันA# ลัน    A#7ให้โลกใบเดิมน่าอCmยู่ ยิ่งกว่D7า พระจันGmทร์ ทุกวัC7 Cm  หากเธอเข้ามาDmเติม โลกใD#บเดิมคืFอโลกใบใหม่

A# | G# |D# | A# |
A# | G# |D# | A# |

A# | Dm |Gm | D# |
A# | Dm |Gm | Fm |
D# | Dm |C7 | F | F |

* | ** |

Gm | C7 |

โลกD#ใบเดิมคืFอโลกใบใหA#ม่คอร์ดเพลง วันธรรมดา JAN CHAN

เนื้อเพลง วันธรรมดา JAN CHAN เมื่อวานซืนคืนนั้น รู้ไหม ในวันแรกเจอ ทั้งฉันและเธอนั้น ทักกัน ธรรมดา แค่ธรรมดา ไม่สบตาสักนาที เมื่อวันและคืนผ่านเลย ที่เดิม ที่ที่เคยเจอกัน ตรงที่เดิมที่เรา ข้ามผ่าน พ้นไป ไม่ได้ใส่ใจ ฉับพลัน ฉันหยุด ปลื้มสุด เพราะยิ้มเธอไง จู่จู่ในคืนนี้ ฉันฝันว่าเราจูงมือ คือฉันและเธอนั้น รักกัน คอยดูแลกัน วันธรรมดา แค่สบตา ซาบซ่าใจ เมื่อวันและคืนผ่านเลย เราไม่เคย จะเปลี่ยนแปรไป ในโลกใบเดิมที่เคย เว้าแหว่งว้าเหว่ เมื่อมีเธอนั้น คอยอยู่ใกล้ๆฉัน จับมือกัน แล้วเราจะร้อง ร้องเพลง ลั้น ลา ลัน ลัน ลัน ให้โลกใบเดิมน่าอยู่ ยิ่งกว่า พระจันทร์ ทุกวัน หากเธอเข้ามาเติม โลกใบเดิมคือโลกใบใหม่ โลกใบเดิมคือโลกใบใหม่


"วันธรรมดา" พอมีเธอเข้ามามันจะยังธรรมดาอยู่ไหมนะ ? Special rearrange single จากแจนจัง ที่จะเปลี่ยนวันธรรมดา เป็นวันที่ทุกคนอารมฌ์ดี