ได้หมดถ้าสดพอ

 เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ได้หมดถ้าสดพอ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่นติดต่องานแสดง: 0936657370

Am | G |

C | Am |Dm G | C |
C | Am |Dm G | C | G |

กดแต่ไลCค์ละไม่ได้เป็นแฟนถ้าแอบกดแต่ว้Amาว ก็ไม่ได้ร้าวนะจ๊ะแชทก็ว่าFง ทักมาดิทักมาเวลาเจอหน้Gา ก็ต้องกล้ามาคุย

ตอนที่มอCงจ้องมาก็รู้เลยว่าพี่อยากเอAmาลูกม่วงมาจุ้มเคยถ้าพี่ชอบน้อFง ก็แค่แหลงมาเลย หัวใจยังGว่าง

น้องนี้Amเป็นคนง่าย ๆเป็นแฟนพี่ก็ได้G เป็นแฟนน้องก็ดีAmเฟซไลน์เงียบเหงามาเป็นปีบอกมาสักทีGในใจคิดอะไร

ลองจีบได้หมCด ถ้าคิดว่าสดพออยากเป็นแฟนน้องลอAmงเลยอย่ารอพี่อย่าหลายใDmจอย่างเดียวที่ขGอ พอทำได้ม้Cายพ่อน้องดุนCะ ถ้าพี่คิดนอกใจพี่ต้องมั่นใAmจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืนถ้าไม่จริงจัDmงพี่จะไม่สดชื่Gน จะลื่นลูกปืCนพ่อ  G

** |

Am | Am |Am | Am |
Am | G |

C | Am |Dm G | C |
C | Am |Dm G | C | G |

* | ** |

ว่าออ ว่าอCอ ออแอ อออาพี่บ่าวอย่าช้Amานะ น้องไม่อยากรอพี่อย่าหลายใDmจอย่างเดียวที่ขGอ พอทำได้Cม้ายพ่อน้องดุนCะ ถ้าพี่คิดนอกใจพี่ต้องมั่นใAmจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืนถ้าไม่จริงจัDmงพี่จะไม่สดชื่Gน จะลื่นลูกปืCนพ่อ  G

C | Am | Dm G | C | ( x2 ) | G | C |คอร์ดเพลง ได้หมดถ้าสดพอ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เนื้อเพลง ได้หมดถ้าสดพอ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กดแต่ไลค์ละไม่ได้เป็นแฟน ถ้าแอบกดแต่ว้าว ก็ไม่ได้ร้าวนะจ๊ะ แชทก็ว่าง ทักมาดิทักมา เวลาเจอหน้า ก็ต้องกล้ามาคุย ตอนที่มองจ้องมาก็รู้เลย ว่าพี่อยากเอาลูกม่วงมาจุ้มเคย ถ้าพี่ชอบน้อง ก็แค่แหลงมาเลย หัวใจยังว่าง น้องนี้เป็นคนง่ายๆเป็นแฟนพี่ก็ได้ เป็นแฟนน้องก็ดี เฟซไลน์เงียบเหงามาเป็นปี บอกมาสักทีในใจคิดอะไร ลองจีบได้หมด ถ้าคิดว่าสดพอ อยากเป็นแฟนน้องลองเลยอย่ารอ พี่อย่าหลายใจอย่างเดียวที่ขอ พอทำได้ม้าย พ่อน้องดุนะ ถ้าพี่คิดนอกใจ พี่ต้องมั่นใจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน ถ้าไม่จริงจังพี่จะไม่สดชื่น จะลื่นลูกปืนพ่อ ว่าออ ว่าออ ออแอ อออา พี่บ่าวอย่าช้านะ น้องไม่อยากรอ พี่อย่าหลายใจอย่างเดียวที่ขอ พอทำได้ม้าย พ่อน้องดุนะ ถ้าพี่คิดนอกใจ พี่ต้องมั่นใจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน ถ้าไม่จริงจังพี่จะไม่สดชื่น จะลื่นลูกปืนพ่อ