ความฮัก

  จิ๋ว สกุณชัย   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความฮัก จิ๋ว สกุณชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: จิรพรรณ อังศวานนท์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหมติดต่องานแสดง: 0806655055

Dmaj7 | Gmaj7 |Dmaj7 | G |

 Dmaj7  ฮักคือคำ ๆGmaj7 นี้ Dmaj7  ฮักคือความอดทนGmaj7ทุกอย่าง จริงใจEmให้กัน   A

 Dmaj7  ฮักคือความเข้าGmaj7ใจ Dmaj7  ฮักคือยอมอภัยGmaj7ทุกอย่าง อภัยใEmห้กัน    A

ดั่งดวงตะวัDmaj7น..ที่ยัD7งยั่งยืนคู่ฟ้Gmaj7ความฮัEmกจึงบัAงเกิดมF#mา.. ให้เป็F#mM7นภาษาทางGmaj7ใจให้ไว้Emเพื่อช่วAยนำทF#mาง คู่ใจขEmองเฮา   A

 Dmaj7  ฮักคือเธอและGmaj7ฉัน Dmaj7  ฮักคือความผูกพันGmaj7ยิ่งใหญ่ จากใจEmของเฮา   A   เพราะเฮาคู่กัน

Gmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 | Dmaj7 |Gmaj7 | A |
Dmaj7 | Gmaj7 |Dmaj7 | Gmaj7 |Em | A |

* |

 Dmaj7  ฮักคือความอ่อนGmaj7โยน Dmaj7  ฮักนำทางสู่ความGmaj7สำเร็จ เป็นจริEmงสมใจ   A

 Dmaj7  ฮักคือเธอแลGmaj7ะฉัน Dmaj7  ฮักคือความผูกพันGmaj7ยิ่งใหญ่   จากใจEmของเฮา A   เพราะเฮาคู่กัน

Gmaj7 | F#m |Em | A | Dmaj7 |

เพราะเฮาคู่กัน..ฟังเพลง - ความฮัก จิ๋ว สกุณชัย - YouTube

เนื้อเพลง ความฮัก จิ๋ว สกุณชัย ฮักคือคำๆนี้ ฮักคือความอดทนทุกอย่าง จริงใจให้กัน ฮักคือความเข้าใจ ฮักคือยอมอภัยทุกอย่าง อภัยให้กัน ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้า ความฮักจึงบังเกิดมา ให้เป็นภาษาทางใจ ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเฮา ฮักคือเธอและฉัน ฮักคือความผูกพันยิ่งใหญ่ จากใจของเฮา เพราะเฮาคู่กัน ฮักคือความอ่อนโยน ฮักนำทางสู่ความสำเร็จ เป็นจริงสมใจ ฮักคือเธอและฉัน ฮักคือความผูกพันยิ่งใหญ่ จากใจของเฮา เพราะเฮาคู่กัน เพราะเฮาคู่กัน