อยากฮู้เหตุผล (ຢາກຮູ້ເຫົດຜົນ)

  กีโต้ พิลากอน   ลูกทุ่ง   อีสาน   ลาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากฮู้เหตุผล กีโต้ พิลากอน (ກີໂຕ້ ພິລາກອນ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุญมา บีเอ็มเรียบเรียง: บุญมา บีเอ็ม

Am | Em |F G | C |
Dm G | Em Am |F G | Am |

ฮัAmกที่มอบให้กัน น้องยังจำEmได้บ่หนอหล่าเฮียนจบกลับDmมา สิขอขมGาพาแม่CไปขอตกลงกันAmเอาไว้หัวที ต่างฝ่ายยินดีEmยื่นฮับคำขอแต่ต้องให้Dmรอ เพราะการเฮียGนสองเฮาบ่ทันCจบ

พอปีสอAmงน้องแม่แฟนใหม่มาถีบ มาไล่Em มาแทนฮักเฮาโยนฮักสองDmเฮา ฟาดกลางเคิ่Gงบ่ทันไปถึงCฝั่ง

แอบคนกันตอนใด๋Dm ไปมีกันหรือEmยังอ้ายยังมีหวัFง หรืออ้ายหมดหวัง อยากฮู้ให้ซัดGเจน

ตอบอ้ายมาเบิ่งดูCอ้ายก็อยากฮู้EmเหตุผลมีคนAmอื่นอ้ายบ่อยาFกฝืน แต่ฐานะGคนเคยฮักCกันสัญญาฮัFกมอบให้กันไว้Gบ่มีความหมาEmยเห็น บ่สำAmคัญหากต้องกาFรเลือกจบฮักกัGน อ้ายก็Cยินดี  (G)

พอเดาออAmกว่าอ้ายต้องทำใจแต่ที่เฮ็ดไEmปอยากให้ทบทวนคืนบ่แม่นอ้ายDmฝืน แต่อยากให้ฮู้G อ้ายก็ฮักCเจ้า

ที่ผ่านมAmา อ้ายเฮ็ดผิดหวังลุล่วงสะสาEmงก่อนเป็นแฟนเก่าเรื่องอ้ายกับDmเจ้า เกิดยังขึ้Gนอยากฮู้เหตุผC

C B | Em |C D | G B |

C | Am |Dm G | C |

* | ** |

หากต้องกาFรเลือกเขาคนนั้Gน ขอให้โชคดี

C G/B | Am Em |
F C | Dm | G | C |ฟังเพลง - อยากฮู้เหตุผล กีโต้ พิลากอน (ກີໂຕ້ ພິລາກອນ) - YouTube

เนื้อเพลง อยากฮู้เหตุผล กีโต้ พิลากอน (ກີໂຕ້ ພິລາກອນ) ฮักที่มอบให้กัน น้องยังจำได้บ่หนอหล่า เฮียนจบกลับมา สิขอขมาพาแม่ไปขอ ตกลงกันเอาไว้หัวที ต่างฝ่ายยินดียื่นฮับคำขอ แต่ต้องให้รอ เพราะการเฮียนสองเฮาบ่ทันจบ พอปีสองน้องแม่แฟนใหม่ มาถีบ มาไล่ มาแทนฮักเฮา โยนฮักสองเฮา ฟาดกลางเคิ่งบ่ทันไปถึงฝั่ง แอบคนกันตอนใด๋ ไปมีกันหรือยัง อ้ายยังมีหวัง หรืออ้ายหมดหวัง อยากฮู้ให้ซัดเจน ตอบอ้ายมาเบิ่งดู๋ อ้ายก็อยากฮู้เหตุผลมีคนอื่น อ้ายบ่อยากฝืน แต่ฐานะคนเคยฮักกัน สัญญาฮักมอบให้กันไว้ บ่มีความหมายเห็น บ่สำคัญ หากต้องการเลือกจบฮักกัน อ้ายก็ยินดี พอเดาออกว่าอ้ายต้องทำใจ แต่ที่เฮ็ดไปอยากให้ทบทวนคืน บ่แม่นอ้ายฝืน แต่อยากให้ฮู้ อ้ายก็ฮักเจ้า ที่ผ่านมา อ้ายเฮ็ดผิดหวัง ลุล่วงสะสางก่อนเป็นแฟนเก่า เรื่องอ้ายกับเจ้า เกิดยังขึ้นอยากฮู้เหตุผล หากต้องการเลือกเขาคนนั้น ขอให้โชคดี