คนจนเป็นไง

 สลา คุณวุฒิ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนจนเป็นไง สลา คุณวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฉลอง ภู่สว่างเรียบเรียง/ดนตรี: ติ๊ก ปานา

D A | Bm |D A | Bm |

โถเจ้าหน้ามDน คนจAนเจ้ารักไม่ไBmด้เพราะแม่สั่งไว้D..ให้รัAกแต่ชายรวย ๆBmแล้วจนอย่างพี่D เงินทอAงไม่มีอีกด้BmวยคนสวAย คนสวย  รักด้วย รักด้วยสักคBm

รักพี่คงฟาล์Dว ไม่มีดาAว และมีบั้Bmสาวเจ้าจึงชัDง ไม่รัAกพี่คนจน Bmสองหูของแม่D..คอยฟังAแสียงแตรรถยนBmต์คนจAน คนจน เดินริมถนน น้องเบนหน้Bmาเมิน

แปลกจริAง ผู้หญิงชอบคนรวย ๆBmไม่หล่อ ไม่สวDย จะแก่เท่าไEmร ขอให้มีAเงินรูปหล่อจน Dๆ เธอบอกไม่สน ไม่ควรคู่เดิF#mรักคนโซD เธอกลัวโงเกิF#mหายใจเป็นเงิAน คนจนปวดใBm

โถเจ้าหน้ามDน คนจAนเจ้ารักให้โBmง่รักพี่อดโซD ว่ารัAกเอามาทำBmไมได้ยินน้องว่Dา พี่นอAนผวาร้องใBmห้ทำไมA ทำไม คนจนเป็นไง หรือไม่ไBmช่คน..

D A | Bm |D A | Bm |
D A | Bm A |A | Bm |

* | ** |

D A | Bm | ( x2 )คอร์ดเพลง คนจนเป็นไง สลา คุณวุฒิ

เนื้อเพลง คนจนเป็นไง สลา คุณวุฒิ โถเจ้าหน้ามน คนจนเจ้ารักไม่ได้ เพราะแม่สั่งไว้ ให้รักแต่ชายรวยๆแล้วจนอย่างพี่ เงินทองไม่มีอีกด้วย คนสวย คนสวย รักด้วย รักด้วยสักคน รักพี่คงฟาล์ว ไม่มีดาว และมีบั้ง สาวเจ้าจึงชัง ไม่รักพี่คนจนๆสองหูของแม่ คอยฟังแสียงแตรรถยนต์ คนจน คนจน เดินริมถนน น้องเบนหน้าเมิน แปลกจริง ผู้หญิงชอบคนรวยๆไม่หล่อ ไม่สวย จะแก่เท่าไร ขอให้มีเงิน รูปหล่อจนๆเธอบอกไม่สน ไม่ควรคู่เดิน รักคนโซ เธอกลัวโงเกิน หายใจเป็นเงิน คนจนปวดใจ โถเจ้าหน้ามน คนจนเจ้ารักให้โง่ รักพี่อดโซ ว่ารักเอามาทำไม ได้ยินน้องว่า พี่นอนผวาร้องให้ ทำไม ทำไม คนจนเป็นไง หรือไม่ไช่คน