ตายเปล่า

 GUNGUN Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตายเปล่า LABANOON ลาบานูน x GUNGUN
เรียบเรียง: Labanoon (ลาบานูน)สังกัดค่าย: genie records

G | Bm |C | G |

ต้องว่ายในน้ำลำGพัง ได้เห็นเธอเป็นปBmระจำมองเธอซ้ำ Cๆ เพราะไม่สามารถขึ้DนไปหาGเหมือนต้องอยู่ในGภวังค์ เพราะหวังจะได้Bmมีเธอได้เพียงเฝ้าเจCอหน้าเธอประจำDที่ตรงพื้นดิG

เป็นเพียงแค่ปลEmาตัวน้อย คอยเธอมาหBmเฝ้ารอแค่เพีCยงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไปGทั้งที่Emก็รู้ว่าฉัน ไม่อาจไปBmไหนแต่ขCอพลีกายให้เธอคนนี้DมันCช่างรู้สึกดีDแม้จะตายเปล่า

G | Bm |C | G |

ได้เพียงแค่ฝันGกลางวันว่าเราจะได้Bmมีกันแต่เหมือนว่าฝัCนของฉันจะดูDไร้จุดหมGายเพราะฉันมันไม่Gเคยจำ ว่าเธออยู่สูงเBmกินไปจะทำอย่างไรก็Cไม่อาจขึ้นDไปบนพื้นดิG

* |

ความรัEmก.. ความต่าCง.. ความหวัG | Dง..คงมีสักวัน ที่Cเธอและฉันจะได้อยู่Gด้วยกัน เหมือนดังฝัD

เป็นเพียงแค่ปลEmาตัวน้อย คอยเธอมาหBmเฝ้ารอแค่เพีCยงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไปGทั้งที่ก็Emรู้ว่าฉัน ไม่อาจไปBmไหนแต่ขอพลีCกายให้เธอคนนี้D.. C  มันช่างรู้สึกดีD (ฉันรู้สึกดี) C  แม้ต้องเป็นเช่นนี้นานแค่ไหDน ก็พร้อมตายเปล่า

G | ( x4 ) | G |

ฉันยอมตายเปล่าคอร์ดเพลง ตายเปล่า LABANOON ลาบานูน x GUNGUN

เนื้อเพลง ตายเปล่า LABANOON ลาบานูน x GUNGUN ต้องว่ายในน้ำลำพัง ได้เห็นเธอเป็นประจำ มองเธอซ้ำๆเพราะไม่สามารถขึ้นไปหา เหมือนต้องอยู่ในภวังค์ เพราะหวังจะได้มีเธอ ได้เพียงเฝ้าเจอหน้าเธอประจำที่ตรงพื้นดิน เป็นเพียงแค่ปลาตัวน้อย คอยเธอมาหา เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไป ทั้งที่ก็รู้ว่าฉัน ไม่อาจไปไหน แต่ขอพลีกายให้เธอคนนี้ มันช่างรู้สึกดีแม้จะตายเปล่า ได้เพียงแค่ฝันกลางวันว่าเราจะได้มีกัน แต่เหมือนว่าฝันของฉันจะดูไร้จุดหมาย เพราะฉันมันไม่เคยจำ ว่าเธออยู่สูงเกินไป จะทำอย่างไรก็ไม่อาจขึ้นไปบนพื้นดิน ความรัก ความต่าง ความหวัง คงมีสักวัน ที่เธอและฉัน จะได้อยู่ด้วยกัน เหมือนดังฝัน เป็นเพียงแค่ปลาตัวน้อย คอยเธอมาหา เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไป ทั้งที่ก็รู้ว่าฉัน ไม่อาจไปไหน แต่ขอพลีกายให้เธอคนนี้ มันช่างรู้สึกดี (ฉันรู้สึกดี) แม้ต้องเป็นเช่นนี้นานแค่ไหน ก็พร้อมตายเปล่า ฉันยอมตายเปล่า