เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉัน ไม่เพิ่มความสัมพันธ์ สำคัญยังคือเธอ

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉันไม่เพิ่มความสัมพันธ์สำคัญยังคือเธอ ดวงดาว เดียวดาย

D# | D# |D# | D# |
Cm | A# | A# | A# |

ไม่D#ต้องไปไหนไกลอยู่D#ในใจของฉัD#7นที่เดิทที่เธอเคยอCmยู่อยู่ให้คิดถึงA#นาน ๆ อยู่ให้ซึ้งไปนาน ๆ

ไม่D#จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราD#ะใจดวงนี้ไม่เปลี่ยD#7ยัCmงคงเดิมเฉกเช่นA#วันวานวันล่วงแล้วไม่เลือนลาง..

สายลมจะเปลี่ยนทิCmศ ลมจะเปลี่ยนทางไGmความหมายในหัวใFmจ สิ่งใดA#ก็สิ่งนั้D#เลือกจะเก็บใจไCmว้ สุขในดวงใจฉัGmไม่เพิ่ม ไม่สำคัFmญ สำคัญA#ยังคือเธD#อ..

D# | D# |D# | D# |
Cm | A# | A# | A# |

เธอD#จะไปก็ไปควาD#มทรงจำเหลือพอD#7เพีCmยงะอเติมหลอกความเศร้A#าที่ยังมีเพราะตรงนี้ก็ยังมี

* |

สายลมจะเปลี่ยนทิCmศ ลมจะเปลี่ยนทางไGmความหมายในหัวใFmจ สิ่งใดA#ก็สิ่งนั้D#เลือกจะเก็บใจไCmว้ สุขในดวงใจฉัGmไม่เพิ่มความสัมพัFmนธ์ สำคัญA#ยังคือเธD#อ..

ไม่เพิ่ม ไม่สำคัFmญ สำคัญA#ยังคือเธD#อ..

ไม่เพิ่มความสัมพัFmนธ์ สำคัญA#ยังคือเธD#อ..ฟังเพลง - เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉันไม่เพิ่มความสัมพันธ์สำคัญยังคือเธอ ดวงดาว เดียวดาย - YouTube

เนื้อเพลง เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉันไม่เพิ่มความสัมพันธ์สำคัญยังคือเธอ ดวงดาว เดียวดาย ไม่ต้องไปไหนไกล อยู่ในใจของฉันที่เดิทที่เธอเคยอยู่ อยู่ให้คิดถึงนานๆอยู่ให้ซึ้งไปนานๆ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะใจดวงนี้ไม่เปลี่ยน ยังคงเดิมเฉกเช่นวันวาน วันล่วงแล้วไม่เลือนลาง สายลมจะเปลี่ยนทิศ ลมจะเปลี่ยนทางไป ความหมายในหัวใจ สิ่งใดก็สิ่งนั้น เลือกจะเก็บใจไว้ สุขในดวงใจฉัน ไม่เพิ่ม ไม่สำคัญ สำคัญยังคือเธอ เธอจะไปก็ไป ความทรงจำเหลือพอ เพียงะอเติมหลอกความเศร้าที่ยังมี เพราะตรงนี้ก็ยังมี สายลมจะเปลี่ยนทิศ ลมจะเปลี่ยนทางไป ความหมายในหัวใจ สิ่งใดก็สิ่งนั้น เลือกจะเก็บใจไว้ สุขในดวงใจฉัน ไม่เพิ่มความสัมพันธ์ สำคัญยังคือเธอ ไม่เพิ่ม ไม่สำคัญ สำคัญยังคือเธอ ไม่เพิ่มความสัมพันธ์ สำคัญยังคือเธอ