โกรธไหม (Ost.จากศัตรูสู่หัวใจ)

 LULA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โกรธไหม LULA ลุลา (เพลงประกอบละคร จากศัตรูสู่หัวใจ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุลสังกัดค่าย: WhiteMusic

E B/D# | A B |
A G#m | A B |

 E  คิดว่าฉัB/D#นเย็นชาใช่ไหE   เหมือนฉัBนเป็นคนใจร้Aาย   และอาG#mจจะดูว่าฉัAนไม่มีหัวใB

 E  รู้ไหมฉันB/D#เองก็หวั่นไหEว..   ทุกครั้งBที่คอยทำร้าA   ก็เจ็G#mบที่ต้องทำเหมือAนไม่แคร์อย่างนั้B

รัC#mก..เธBอ.. แต่เหมืAอนอะไรคอยบอEว่าอย่าเพิ่งรัC#mก..เธBอ..หมดหัวAใจ   B

โกรธไหEมที่ฉันทำไปB/D#ทุกอย่างที่ทำC#mให้เธอเสียใจBโกรธไหAมที่ฉันไม่เคG#mยจะบอกว่ารัAก..เธอเท่าไหBร่โปรดมองฉันC#mด้วยหัวใจเธBอสักหน่อยแค่ขอAให้เธอเข้าใจBยากบอกว่ารัC#mก อยากบอกว่ารัBก รักเธอเท่าไAร.. B แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม..

E B/D# | A B |

 E  มันเคยชินB/D#แค่ความเจ็บช้ำE   รักทุกครั้Bงก็ยิ่งเจ็บซ้ำA   ไม่เคG#mยได้เจอความรักAที่ใจต้องกาB

 E  ขอให้เขB/D#าเป็นเธอได้ไหE   ที่ช่วBยฉันจากฝันร้าA   และทำG#mให้ใจได้รักAจริง ๆ สักครั้B

รัC#mก..เธBอ.. คือเสียAงที่ใจคอยบอEว่าอยากจะรัC#mก..เธBอ..หมดหัวAใจ

** |

E B/D# | C#m B |A G#m | A B |

โปรดมองฉันC#mด้วยหัวใจเธBอสักหน่อยแค่ขอAให้เธอเข้าใจBยากบอกว่ารัC#mก อยากบอกว่ารัBก รักเธอเท่าไAร.. B แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม..

E B/D# | C#m B |A G#m | A B |คอร์ดเพลง โกรธไหม LULA ลุลา (เพลงประกอบละคร จากศัตรูสู่หัวใจ)

เนื้อเพลง โกรธไหม LULA ลุลา (เพลงประกอบละคร จากศัตรูสู่หัวใจ) คิดว่าฉันเย็นชาใช่ไหม เหมือนฉันเป็นคนใจร้าย และอาจจะดูว่าฉันไม่มีหัวใจ รู้ไหมฉันเองก็หวั่นไหว ทุกครั้งที่คอยทำร้าย ก็เจ็บที่ต้องทำเหมือนไม่แคร์อย่างนั้น รัก เธอ แต่เหมือนอะไรคอยบอก ว่าอย่าเพิ่งรัก เธอ หมดหัวใจ โกรธไหมที่ฉันทำไปทุกอย่าง ที่ทำให้เธอเสียใจ โกรธไหมที่ฉันไม่เคยจะบอกว่ารัก เธอเท่าไหร่ โปรดมองฉันด้วยหัวใจเธอสักหน่อย แค่ขอให้เธอเข้าใจ อยากบอกว่ารัก อยากบอกว่ารัก รักเธอเท่าไร แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม มันเคยชินแค่ความเจ็บช้ำ รักทุกครั้งก็ยิ่งเจ็บซ้ำ ไม่เคยได้เจอความรักที่ใจต้องการ ขอให้เขาเป็นเธอได้ไหม ที่ช่วยฉันจากฝันร้าย และทำให้ใจได้รักจริงๆสักครั้ง รัก เธอ คือเสียงที่ใจคอยบอก ว่าอยากจะรัก เธอ หมดหัวใจ โปรดมองฉันด้วยหัวใจเธอสักหน่อย แค่ขอให้เธอเข้าใจ อยากบอกว่ารัก อยากบอกว่ารัก รักเธอเท่าไร แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม