ดั่งดวงตะเว็น

 ไมค์ ภิรมย์พร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดั่งดวงตะเว็น ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ ศรีสุขเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

F C/E | Dm C |
A# Am | A# C |

A# | C |

คำDmว่าบ่เป็นหยัง คือคำที่คCนผิดหวังเฮามักใช้เปล่งวาจA#าออกมายามใด๋กะเฮ็ดให้หาAmย คลายความอุGmกอั่ง..C

เจอปัญหDmาที่คาดบ่เถิงให้แนมเบิ่Cงสายน้ำเป็นโตอย่างพ้อทางตัA#น มากั้น มาขวางแต่น้ำยังAmมีทางให้Gm Cไป..

ดวงตะเว็Fนยังขึ้นทางทิศตะเว็นออกปัญหDmาในทุก ๆ อย่าง กะยังมีทางออกใจA#โทรม ๆ ที่เคยช้ำชอก สู้เด้Gmอ..น้อCหากความเหFงาเพิ่มพูนอยู่บนควาC/Eมเดียวดายที่เพิ่Dmงสุดท้าย กะคือโตCเจ้าของพักแล้A#วสู้ใหม่ ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่องฮู้หน้าที่Gmเจ้าของ..C   ดั่งดวงตะเว็F

บ่มีDmต้นไม้ต้นใด๋..ที่บ่เคCยใบร่วงหล่นเช่นเดียA#วกับคนทุกคน..ที่ต้องผจGmญเจอความผิดหวัC

เข้มแข็Dmง เข้มแข็งเด้อน้องบ่ว่Cาสิเกิดอิหยังอดสาสู้A# หายใจอยู่ อย่าถอยหลัง..ให้คนส่Cาเด้อ

* |

F C/E | Dm C |
A# Am | F C/E Dm |Gm C | F |

* | * |

ฮู้หน้าที่A#เจ้าของ.C.  ดั่งดวFงตะเว็น..

F C/E | Dm C |
A# | C |F |คอร์ดเพลง ดั่งดวงตะเว็น ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง ดั่งดวงตะเว็น ไมค์ ภิรมย์พร คำว่าบ่เป็นหยัง คือคำที่คนผิดหวังเฮามักใช้ เปล่งวาจาออกมายามใด๋ กะเฮ็ดให้หาย คลายความอุกอั่ง เจอปัญหาที่คาดบ่เถิง ให้แนมเบิ่งสายน้ำเป็นโตอย่าง พ้อทางตัน มากั้น มาขวาง แต่น้ำยังมีทางให้ไป ดวงตะเว็นยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก ปัญหาในทุกๆอย่าง กะยังมีทางออก ใจโทรมๆที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ น้อง หากความเหงาเพิ่มพูนอยู่บนความเดียวดาย ที่เพิ่งสุดท้าย กะคือโตเจ้าของ พักแล้วสู้ใหม่ ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง ฮู้หน้าที่เจ้าของ ดั่งดวงตะเว็น บ่มีต้นไม้ต้นใด๋ ที่บ่เคยใบร่วงหล่น เช่นเดียวกับคนทุกคน ที่ต้องผจญเจอความผิดหวัง เข้มแข็ง เข้มแข็งเด้อน้องบ่ว่าสิเกิดอิหยัง อดสาสู้ หายใจอยู่ อย่าถอยหลัง ให้คนส่าเด้อ ฮู้หน้าที่เจ้าของ ดั่งดวงตะเว็น