ตรงไหน (Lines)

 Monik Room39 สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตรงไหน Mon Monik มน Room39
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wanyaiเรียบเรียง: ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์โปรดิวเซอร์: ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์, ติณณ์ นภาลัย (Tin Napalai)สังกัดค่าย: HolyFox Recordsติดต่องานแสดง: 0952474992

G | G |D | D |
G | G |D | D |

ยืGนอยู่ตรงนี้ โดยที่ไม่เคยรู้..ว่าเธDอต้องการหรือเปล่าอยู่Gกับคำถาม..ที่ยังคงติดค้าง..ในใจD..ฉันเรื่อยมา

(แต่แล้ว/เพราะ)ทุกครั้งที่ฉัEmนนั้นเดินจากไGเหมือนว่าเธอนั้นรั้Bmงฉันไว้ที่เดิมอยู่กับความสับสGน ไม่เข้าใจว่าฉันนั้นควรจะทำAยังไงต่อไป

อยู่ตรงไหDนในใจของเธอที่มีฉัAช่วยบอกให้ฉันรู้Emทีว่าฉันGนั้นเป็นได้แค่ไหนตรงไหDนที่ฉันจะไม่ต้องเสียAใจบอกให้ฉันรู้Emที ตรงไหGนที่เธอต้องกาAรมีฉัBmน..

ยัGงอยู่ตรงนี้..โดยที่ไม่คาดหวัง..เพราะหวัDงกี่ครั้งก็เจ็บใจGเริ่มอ่อนล้า..กับการต้องไขว่คว้า..ความฝัDนที่มันช่างเลื่อนลอย

* | ** | ** |

D | A |Em | G |คอร์ดเพลง ตรงไหน (Lines) Mon Monik มน Room39

เนื้อเพลง ตรงไหน Mon Monik มน Room39 ยืนอยู่ตรงนี้ โดยที่ไม่เคยรู้ ว่าเธอต้องการหรือเปล่า อยู่กับคำถาม ที่ยังคงติดค้าง ในใจ ฉันเรื่อยมา (แต่แล้ว/เพราะ)ทุกครั้งที่ฉันนั้นเดินจากไป เหมือนว่าเธอนั้นรั้งฉันไว้ที่เดิม อยู่กับความสับสน ไม่เข้าใจ ว่าฉันนั้นควรจะทำยังไงต่อไป อยู่ตรงไหนในใจของเธอที่มีฉัน ช่วยบอกให้ฉันรู้ที ว่าฉันนั้นเป็นได้แค่ไหน ตรงไหนที่ฉันจะไม่ต้องเสียใจ บอกให้ฉันรู้ที ตรงไหนที่เธอต้องการมีฉัน ยังอยู่ตรงนี้ โดยที่ไม่คาดหวัง เพราะหวังกี่ครั้งก็เจ็บ ใจเริ่มอ่อนล้า กับการต้องไขว่คว้า ความฝันที่มันช่างเลื่อนลอย