บ่กล้าเปิดโต

 มุก นพวรรณ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่กล้าเปิดโต มุก นพวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บีท วรัญญูเรียบเรียง: ธนากร เลิศวาทินสังกัดค่าย: ไออุ่นเร็คคอร์ด

C | Am |F G | C |

คบCกันมากะโดนล่ะเด้ เป็นหยังAmคือจั่งเก็บเอาไว้บ่กล้Fาออกสื่อ บ่เคยโพสทามไลน์จักว่าอาGยผู้ใด๋ โอ้ยหนอ

ล่ะเฮ็Amดคือจั่งน้องบ่มีค่Cล่ะเฮ็ดFคือจั่งอ้ายสิหาใหCม่ขั่นว่าDmฮักจริง บ่มีไผ กะเปิดโตFแนอ้ายจักอายอีหยัG

น้อยใจอยู่เด้Dm หรือย่านแต่คEmนฮู้จักคบกันFแบบลับ ๆ คือจั่งย่านไผGจับได้นิล่ะ..

ขั่นบ่ชัดเจCน สิเป็นEmแฟนกันเฮ็ดหยัAmเว้Gาแล้วกะซัFง.. เป็นหยังGน้องถึงมักอ้ายบ่เคยชัดเจCน เบิ่งทรEmงคือเฮ็ดเล่น ๆ นิล่Amบ่GอยากเสียเวลDm

ขั่นอยู่ดีF ๆ แล้วหายไป บ่ต้องEmถามหาคือน้องงชิ่งDmออกมา ก่อGนจะเสียน้ำตา เสียใCจ..

C | Am |F | G |

Am | Em |Dm G | C |

* | ** | ** | *** |คอร์ดเพลง บ่กล้าเปิดโต มุก นพวรรณ

เนื้อเพลง บ่กล้าเปิดโต มุก นพวรรณ คบกันมากะโดนล่ะเด้ เป็นหยังคือจั่งเก็บเอาไว้ บ่กล้าออกสื่อ บ่เคยโพสทามไลน์ จักว่าอายผู้ใด๋ โอ้ยหนอ ล่ะเฮ็ดคือจั่งน้องบ่มีค่า ล่ะเฮ็ดคือจั่งอ้ายสิหาใหม่ ขั่นว่าฮักจริง บ่มีไผ กะเปิดโตแนอ้าย จักอายอีหยัง น้อยใจอยู่เด้ หรือย่านแต่คนฮู้จัก คบกันแบบลับๆคือจั่งย่านไผจับได้นิล่ะ ขั่นบ่ชัดเจน สิเป็นแฟนกันเฮ็ดหยัง เว้าแล้วกะซัง เป็นหยังน้องถึงมักอ้าย บ่เคยชัดเจน เบิ่งทรงคือเฮ็ดเล่นๆนิล่ะ บ่อยากเสียเวลา ขั่นอยู่ดีๆแล้วหายไป บ่ต้องถามหา คือน้องงชิ่งออกมา ก่อนจะเสียน้ำตา เสียใจ