ล่าอาณานิคม

  บุ๊ค ศุภกาญจน์   มอส รัศมี   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ล่าอาณานิคม มอส รัศมี feat บุ๊ค ศุภกาญจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์เรียบเรียง: นัธทวัฒน์ มีดินดำ, บุ๊ค ศุภกาญจน์ดนตรี: kimleng Studio, จักรกฤษ บุญสิทธิ์ (แซมมี่), นัธทวัฒน์ มีดินดำสังกัดค่าย: ซาวด์มีแฮง, SOUND ME HANGติดต่องานแสดง: 0877766658

E | E |B | B |C#m | C#m |A | A |
E | E |B | B |C#m | C#m |A | A |

โอEวคุณพ่อยอดชาย เธอเป็นตัวร้าBยประจำอำเภอหล่C#mอเลิศเรอ ทั้งอำเภAอไม่มีใครเทียบได้

ประวัติEเท่าที่ได้ยินมาเธอเก็บผู้หญิBงซ่อนไว้ตั้งมากมายอัC#mนตราย ท่าไม้ตาAยคือร่างกายของเธอ

ส่C#mงสายตาเจ้าเล่G#mห์ชอบกลเธอบอกAทุกคน..ว่าเธอยังไม่Eมีใครอ่C#mอยเหลือเกินนะพ่G#mอยอดชายเธอมันAร้าย.. อันดับBหนี่งประจำอำเภอ

ที่เธอมามองEหน้าฉัน อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรมาโปรBยคำหวานบอกฉัน..ว่าเธอยังไม่มีใครไม่รู้C#mจะจริงหรืเปล่า ผู้ชาAยก็เป็นแบบนี้B

เธออาจจะเป็นEตัวร้าย เป็นสายล่าอาณานิคมมาเก็บBแต้มฉัน แล้วทิ้ง ปล่อยให้ฉันต้องตรมไม่รู้C#mเธอคิดยังไง ผู้ชาAยสมัยนี้ช่าBงไว้ใจไม่ได้เลย..

E | E |B | B |C#m | C#m |A | A |

E | E |B | B |C#m | C#m |A | A |

* | ** |

I look at yoEu because you are cuteyou areB so beautiful oh amazingnobC#mody same nobody sameI'm fiAne I'm fiBne thank you, love you

* | ** |

E | E |B | B |C#m | C#m |A | A |
E | E |B | B |C#m | C#m |

ผู้ชายAสมัยนี้ช่างBไว้ใจไม่ได้Eเลย..ฟังเพลง - ล่าอาณานิคม มอส รัศมี feat บุ๊ค ศุภกาญจน์ - YouTube

เนื้อเพลง ล่าอาณานิคม มอส รัศมี feat บุ๊ค ศุภกาญจน์ โอวคุณพ่อยอดชาย เธอเป็นตัวร้ายประจำอำเภอ หล่อเลิศเรอ ทั้งอำเภอไม่มีใครเทียบได้ ประวัติเท่าที่ได้ยินมา เธอเก็บผู้หญิงซ่อนไว้ตั้งมากมาย อันตราย ท่าไม้ตายคือร่างกายของเธอ ส่งสายตาเจ้าเล่ห์ชอบกล เธอบอกทุกคน ว่าเธอยังไม่มีใคร อ่อยเหลือเกินนะพ่อยอดชาย เธอมันร้าย อันดับหนี่งประจำอำเภอ ที่เธอมามองหน้าฉัน อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไร มาโปรยคำหวานบอกฉัน ว่าเธอยังไม่มีใคร ไม่รู้จะจริงหรืเปล่า ผู้ชายก็เป็นแบบนี้ เธออาจจะเป็นตัวร้าย เป็นสายล่าอาณานิคม มาเก็บแต้มฉัน แล้วทิ้ง ปล่อยให้ฉันต้องตรม ไม่รู้เธอคิดยังไง ผู้ชายสมัยนี้ช่างไว้ใจไม่ได้เลย I look at you because you are cute you are so beautiful oh amazing nobody same nobody same I'm fine I'm fine thank you, love you ผู้ชายสมัยนี้ช่างไว้ใจไม่ได้เลย