ถึงเวลาก็ลืมเอง

 มอส รัศมี  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถึงเวลาก็ลืม มอส รัศมี
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ มหาหิงค์, โย สะแบงบินเรียบเรียง: ยักษ์ ไอเอ เรคคอร์ด

B F#/A# | G#m F# |
E D#m | C#m F# |

Bยายามจะลืมเธอ พF#/A#ยายามไม่เจอเรื่องเก่G#mก็เหงF#าในใจทุกE D#mที..ไม่อยาC#mกให้เป็นแบบนี้F#

ทั้งBที่เราก็จบไป ทั้F#/A#งที่เธอไม่กลับมG#mเรื่องนั้F#นในใจรู้E D#mดี..แต่ทำไมC#mยังเป็นแบบนี้F#

สิ่งขอEงหรือของแทนใจฉันไม่เคยจะมองแต่สมอD#mงยังจำได้ดีไม่รู้Eว่าเพราะอะไร ทำไมF#ไม่ลืมสักที..  F#

ฉันยังเป็นแบบนี้B ฉันยังคงคิดถึF#/A#เรื่องเก่า ๆ ซึ้ง G#mๆ ฉันไม่เคยจะลืมไF#ฉันยังจำอEยู่ แม้ว่าเธอไD#mมันก็ลำบาC#mกที่จะลบเธอออกไปF#แม้ฉันอยู่ตรงนี้B ฉันก็ยังคงเหงF#/A#คิดแล้วมันก็เศG#mร้า วันที่เขาเอาเธอไF#ในใจก็ยังห่Eวง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไD#mรักของเราจC#mบ ฉันเคารพการจากไปF#

ที่ฉันเป็นแบบนี้B ฉันก็เบื่อตัวเอF#/A#เคยมีเขากับเตG#mง และบทเพลงที่แทนF#ใจฉันยังฟังอยู่E ไม่รู้เธอฟังไหD#mเพลงที่เธอบอC#mกว่ามันเพราะกว่าเพลงใF#ที่ฉันเป็นแบบนี้B ฉันคิดถึงเฉย ๆF#/A#ไม่ต้องห่วงเลG#mย จะไม่ทำให้กวนF#ใจแม้ยังไม่ลืมเลือEน สักวันคงลืมไD#mไม่รู้ว่าวันไC#m F#หน..        ถึงเวลาก็ลืมเอง

B F#/A# | G#m F# |
E D#m | C#m F# |

Bบฉันลบมันไม่ออก พF#/A#ยายามลบคนใจดำG#mแต่สมอF#งยังจำได้Eดี..     D#mภาพเธC#mอไม่เคยเลือนหาF#

ภาBพที่เราถ่ายคู่กัน พF#/A#ยายามไม่มองมัG#mแต่ก็เผลF#อไปมองทุกEที..    D#mทำไมC#mต้องเป็นแบบนี้F#

เราEได้เลิกรากันไป เธอก็คงมีคนใหม่D#mยายามทำใจให้จำแต่ไม่รู้Eว่าเพราะอะไร.. ยิ่งอยากลืF#มใจมันยิ่งจำ

ฉันยังเป็นแบบนี้B ฉันยังคงคิดถึF#/A#เพลงเก่า ๆ ซึ้ง G#mๆ ฉันไม่เคยจะลืมไปF#ฉันยังจำอEยู่ แม้ว่าเธอไD#mมันก็ลำบาC#mกที่จะลบเธอออกไปF#

แม้ฉันอยู่ตรงนี้B ฉันก็ยังคงเหงF#/A#คิดแล้วมันก็เศG#mร้า วันที่เขาเอาเธอไF#ในใจก็ยังห่Eวง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไD#mรักของเราจC#mบ ฉันเคารพการจากไปF#

** |

E | B |คอร์ดเพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง มอส รัศมี

เนื้อเพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง มอส รัศมี พยายามจะลืมเธอ พยายามไม่เจอเรื่องเก่า ก็เหงาในใจทุกที ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ ทั้งที่เราก็จบไป ทั้งที่เธอไม่กลับมา เรื่องนั้นในใจรู้ดี แต่ทำไมยังเป็นแบบนี้ สิ่งของหรือของแทนใจฉันไม่เคยจะมอง แต่สมองยังจำได้ดี ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทำไมไม่ลืมสักที ฉันยังเป็นแบบนี้ ฉันยังคงคิดถึง เรื่องเก่าๆซึ้งๆฉันไม่เคยจะลืมไป ฉันยังจำอยู่ แม้ว่าเธอไป มันก็ลำบากที่จะลบเธอออกไป แม้ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันก็ยังคงเหงา คิดแล้วมันก็เศร้า วันที่เขาเอาเธอไป ในใจก็ยังห่วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไง รักของเราจบ ฉันเคารพการจากไป ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันก็เบื่อตัวเอง เคยมีเขากับเตง และบทเพลงที่แทนใจ ฉันยังฟังอยู่ ไม่รู้เธอฟังไหม เพลงที่เธอบอกว่ามันเพราะกว่าเพลงใด ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันคิดถึงเฉยๆไม่ต้องห่วงเลย จะไม่ทำให้กวนใจ แม้ยังไม่ลืมเลือน สักวันคงลืมไป ไม่รู้ว่าวันไหน ถึงเวลาก็ลืมเอง ลบฉันลบมันไม่ออก พยายามลบคนใจดำ แต่สมองยังจำได้ดี ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย ภาพที่เราถ่ายคู่กัน พยายามไม่มองมัน แต่ก็เผลอไปมองทุกที ทำไมต้องเป็นแบบนี้ เราได้เลิกรากันไป เธอก็คงมีคนใหม่ พยายามทำใจให้จำ แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ยิ่งอยากลืมใจมันยิ่งจำ ฉันยังเป็นแบบนี้ ฉันยังคงคิดถึง เพลงเก่าๆซึ้งๆฉันไม่เคยจะลืมไป ฉันยังจำอยู่ แม้ว่าเธอไป มันก็ลำบากที่จะลบเธอออกไป แม้ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันก็ยังคงเหงา คิดแล้วมันก็เศร้า วันที่เขาเอาเธอไป ในใจก็ยังห่วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไง รักของเราจบ ฉันเคารพการจากไป