มักแท้เด้

 ลักษณ์ อธิลักษณ์ ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มักแท้เด้ ลักษณ์ อธิลักษณ์

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

นันDm ๆ นา.. นา นันA# ๆ นา..  นันF ๆ ๆ นCา..นันDm ๆ นา.. นา นันA# ๆ นา..  นันF ๆ ๆ นCา..นันDm ๆ นา.. นา นันA# ๆ นา..  นันF ๆ ๆ นCา..นันDm ๆ นา.. นา นันA# ๆ นา..  นันF ๆ ๆ นC | Cา..มักแท้เด้

กะเห็นแต่ตอนน้อย ๆDm นำก้นอ้ายต้อย ๆA#บ่ว่าอ้ายสิคอFยหย่างไปน้อทางCใด๋บ่Dmเคยคิดเคยฝัน..ว่าA#มาพ้อตอนใหญ่ F  อะเจ้าสิคักน้อปานCนี้

 Dm A# | F  โว..              อะเป็นตาฮักCขนาดนี้ Dm A# | F | C  โว..

มื้อนี้น้องใหญ่เป็นสาDmว เบิ่งหม่องใด๋กะขาA#ลืมแล้วบ่เรื่องราFวของสองเฮาแต่Cกี้เจ้Dmายังขี้ร้าย ๆ ตอนA#พาเจ้าแล่นหนีหมาFไล่กัดแต่กี้เกือบหนีCแทบบ่ทัน Dm A# | F  โว..              อะจำได้บ่C จำได้บ่ Dm A# | C  โว..

น้องเอ้Dmย คนผู้งามA#กะละแม่นจั่งน้Fองมีละบ้อCละคนที่หมายปA# Cองหล่าเอ้Dmย หล่าเอCนางเอ้Dmย คั่นว่าเจ้A#าละยังบ่มีไผFหัวใจอ้าCยมันกะยังเป็นโสA#พอได้บ่Gm ถ้าในมื้อนี้Cเฮาเป็นแฟนFกัน

* |

Dm A# | F C |Dm A# | F C |
Dm A# | F C |Dm A# | F C |

** |

น้องเอ้Dmย คนผู้งามA#กะละแม่นจั่งน้Fองมีละบ้อCละคนที่หมายปA# Cองหล่าเอ้Dmย หล่าเอCนางเอ้Dmย คั่นว่าเจ้A#าละยังบ่มีไผFหัวใจอ้าCยมันกะยังเป็นโสA#หล่าเอ้Dmย หล่าเอC

*** | * |

ว๊าวคอร์ดเพลง มักแท้เด้ ลักษณ์ อธิลักษณ์

เนื้อเพลง มักแท้เด้ ลักษณ์ อธิลักษณ์ นันๆนา นา นันๆนา นันๆๆ นา นันๆนา นา นันๆนา นันๆๆ นา นันๆนา นา นันๆนา นันๆๆ นา นันๆนา นา นันๆนา นันๆๆ นา มักแท้เด้ กะเห็นแต่ตอนน้อยๆนำก้นอ้ายต้อยๆบ่ว่าอ้ายสิคอยหย่างไปน้อทางใด๋ บ่เคยคิดเคยฝัน ว่ามาพ้อตอนใหญ่ อะเจ้าสิคักน้อปานนี้ โว อะเป็นตาฮักขนาดนี้ โว มื้อนี้น้องใหญ่เป็นสาว เบิ่งหม่องใด๋กะขาว ลืมแล้วบ่เรื่องราวของสองเฮาแต่กี้ เจ้ายังขี้ร้ายๆตอนพาเจ้าแล่นหนี หมาไล่กัดแต่กี้เกือบหนีแทบบ่ทัน โว อะจำได้บ่ จำได้บ่ โว น้องเอ้ย คนผู้งามกะละแม่นจั่งน้อง มีละบ้อละคนที่หมายปอง หล่าเอ้ย หล่าเอย นางเอ้ย คั่นว่าเจ้าละยังบ่มีไผ หัวใจอ้ายมันกะยังเป็นโสด พอได้บ่ ถ้าในมื้อนี้เฮาเป็นแฟนกัน น้องเอ้ย คนผู้งามกะละแม่นจั่งน้อง มีละบ้อละคนที่หมายปอง หล่าเอ้ย หล่าเอย นางเอ้ย คั่นว่าเจ้าละยังบ่มีไผ หัวใจอ้ายมันกะยังเป็นโสด หล่าเอ้ย หล่าเอย ว๊าว