เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

  JKR   N/A   แร็พ   คิดถึง   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป N/A x JKR

B F# | G#m | E |
B F# | G#m | E |

อากาศมันหนาวเดี๋ยวจะไปห่Bถึงเธออยู่สูงเพียงใดF#ถึงมันจะไกลแค่ไหG#mนพี่ก็จะตามไปดูแEยังคอยคิดถึงแต่เธอตลอBด ถึงเราจะไม่ค่อยเจอกัF#เรื่องราวไม่เป็นดั่งฝัG#mน จะดีหรือร้ายก็ผ่านไปE

* |

ไม่รู้วันไหนว่าใครจะจาBก ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุF#เดินไปข้างหน้าไม่มีวันหยุG#mเธออย่าพึ่งท้อยังมีฉันอEยู่

เวลามันเดินไม่เคยจะย้อBนคืนมาเธออย่าพึ่งลืมF#สัญญาจะอยู่ด้วยกัG#mนไปจนชรา E  เธออย่าพึ่งล้าให้ฉันเป็นคBนในใจที่เธอฝันคิดทบทวF#นถ้าหากไม่มีฉันยิ้มและสู้G#mพร้อมเดินไปด้วยกัน E จะไม่ทำให้ผิดหวัง

ไม่ได้มีชื่อเสียBงเงินทองที่มากมายทุกอย่างเคยทำF#ก็ทำกันมาด้วยใจเราทำคนเดียG#mว ไม่จำเป็นต้องฟังใคร E ถ้าหากว่าเขายังไม่เข้าใจ

Bอให้เธอเข้าใจF#สิ่งที่ฉันทำแม้G#mนไม่มีเวลาเท่าไEรเธออย่าพึ่งไปจาก

* | * |

รู้Bว่าเราต้องจากกัน รู้F#ว่าเธอต้องจากไปฉัG#mนยังไม่ไปไหน ถึงจะรู้Eว่าเธอไม่กลับมารู้Bว่าเราต้องจากกัน รู้F#ว่าเธอต้องจากไปฉัG#mนยังไม่ไปไหน เธอรู้ไEหมว่ารอเธอกลับมา

ฉัBนรอเธอเสมอ ถึF#งจะไม่ได้เจอฉันก็รG#mอเธออยู่เสมอ แม้นEจะไม่ได้เจอกันฉัBนยังอยู่เสมอ รF#อเธออยู่เสมออยู่ใกล้เธG#mอแป๊บเดียวก็เผลอโอ้ยEเธอดันไม่เจอกัน

* | * | * |ฟังเพลง - เดี๋ยวมันก็ผ่านไป N/A x JKR - YouTube

เนื้อเพลง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป N/A x JKR อากาศมันหนาวเดี๋ยวจะไปห่ม ถึงเธออยู่สูงเพียงใด ถึงมันจะไกลแค่ไหนพี่ก็จะตามไปดูแล ยังคอยคิดถึงแต่เธอตลอด ถึงเราจะไม่ค่อยเจอกัน เรื่องราวไม่เป็นดั่งฝัน จะดีหรือร้ายก็ผ่านไป ไม่รู้วันไหนว่าใครจะจาก ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เดินไปข้างหน้าไม่มีวันหยุด เธออย่าพึ่งท้อยังมีฉันอยู่ เวลามันเดินไม่เคยจะย้อนคืนมา เธออย่าพึ่งลืมสัญญา จะอยู่ด้วยกันไปจนชรา เธออย่าพึ่งล้า ให้ฉันเป็นคนในใจที่เธอฝัน คิดทบทวนถ้าหากไม่มีฉัน ยิ้มและสู้พร้อมเดินไปด้วยกัน จะไม่ทำให้ผิดหวัง ไม่ได้มีชื่อเสียงเงินทองที่มากมาย ทุกอย่างเคยทำก็ทำกันมาด้วยใจ เราทำคนเดียว ไม่จำเป็นต้องฟังใคร ถ้าหากว่าเขายังไม่เข้าใจ ขอให้เธอเข้าใจสิ่งที่ฉันท แม้นไม่มีเวลาเท่าไรเธออย่าพึ่งไปจาก รู้ว่าเราต้องจากกัน รู้ว่าเธอต้องจากไป ฉันยังไม่ไปไหน ถึงจะรู้ว่าเธอไม่กลับมา รู้ว่าเราต้องจากกัน รู้ว่าเธอต้องจากไป ฉันยังไม่ไปไหน เธอรู้ไหมว่ารอเธอกลับมา ฉันรอเธอเสมอ ถึงจะไม่ได้เจอ ฉันก็รอเธออยู่เสมอ แม้นจะไม่ได้เจอกัน ฉันยังอยู่เสมอ รอเธออยู่เสมอ อยู่ใกล้เธอแป๊บเดียวก็เผลอ โอ้ยเธอดันไม่เจอกัน