หน้าที่ไผ หน้าที่มัน

  กระต่าย พรรณนิภา   ข้าวทิพย์ ธิดาดิน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หน้าที่ไผ หน้าที่มัน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน x กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm Dm | D# F |
Gm Dm | D# F |

หน้าที่ไGmผ หน้าที่มัน มันบ่ง่าDmยกว่ากันบ่อ้ายสิมาออCmยมาห่วงเอาหยังใจในเมื่ออ้าFยตั้งใจสิไปต่อ

ถ้าน้อGmงนั้นบอกว่าอยู่บ่ได้Dmหากบ่มีอ้าD#ยให้ชีวิตได้พบA#พ้ออ้Cmายสิกลับ คืนมาฮักDmกันบ่ กะบ่F..

อย่าเป็นคนดีD#ด้วยวิธีนี้เลFอ้ายเอ๋Dmยน้องขอเถาGmะขอบ่ฮักแล้D#วกะส่ำนี้พอ น้องขFอนำหลาย ๆ

ปล่อยน้องให้ ฮืGmอ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องใDmห้แล้วให้อ้ายไปD# ไป ไป ไปตามทางของอ้Fายบ่อยากฟังA#ดอกเหตุผFล ว่าเป็นหยัDmงอ้ายจังถิ่มไGmเป็นย่อD#นอ้ายมีผู้ใหม่ หรือย่อนเบิดใจFกะซาง

ปล่อยน้องให้ ฮืGmอ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องไDmห้บ่ต้องรำริD# รำไร กับฮักฮ้าง ๆFหน้าที่น้องA#ต่อจากนี้F..คือหัดหายใDmจในโลกที่อ้างGmว้างสิมาห่วD#งกันเฮ็ดอิหยัง คนเจ็บกะเจ็Fบ..คือเก่า..

Gm Dm | D# F |
Gm Dm | D# F |

Gm | Dm |D# | F | F |

* | ** |

Gm Dm | D# F | ( x2 ) | Gm |ฟังเพลง - หน้าที่ไผ หน้าที่มัน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน x กระต่าย พรรณนิภา - YouTube

เนื้อเพลง หน้าที่ไผหน้าที่มัน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน x กระต่าย พรรณนิภา หน้าที่ไผ หน้าที่มัน มันบ่ง่ายกว่ากันบ่อ้าย สิมาออยมาห่วงเอาหยังใจ ในเมื่ออ้ายตั้งใจสิไปต่อ ถ้าน้องนั้นบอกว่าอยู่บ่ได้ หากบ่มีอ้ายให้ชีวิตได้พบพ้อ อ้ายสิกลับ คืนมาฮักกันบ่ กะบ่ อย่าเป็นคนดีด้วยวิธีนี้เลย อ้ายเอ๋ยน้องขอเถาะขอ บ่ฮักแล้วกะส่ำนี้พอ น้องขอนำหลายๆ ปล่อยน้องให้ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องให้ แล้วให้อ้ายไป ไป ไป ไปตามทางของอ้าย บ่อยากฟังดอกเหตุผล ว่าเป็นหยังอ้ายจังถิ่มไป เป็นย่อนอ้ายมีผู้ใหม่ หรือย่อนเบิดใจกะซาง ปล่อยน้องให้ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องไห้ บ่ต้องรำริ รำไร กับฮักฮ้างๆหน้าที่น้องต่อจากนี้ คือหัดหายใจในโลกที่อ้างว้าง สิมาห่วงกันเฮ็ดอิหยัง คนเจ็บกะเจ็บ คือเก่า