สัญญาหน้าหนาว

 เนม สุรพงศ์  ลูกทุ่ง  อีสาน  คิดถึง  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าหนาว เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จักรี อบมาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

G# Fm | C# D# |
G# Fm | C# D# |

G#ม..เอ้ยลFmม.. ลมC#หนาวต้องวีวี่D#พัG#ด..เอาคนดีFm.. หนีC#จากอ้ายไปไกD#

คืG#อ..มาใจดำFm.. เฮ็ดC#กับอ้ายลงได้D#เจ้าแล่G#นนำคนใหFmม่.. ถิ่มC#กันไปD#ซื่อ ๆG#

เดิกFm ๆ ค่อน อากาCmศเย็น ๆปีก่อC#นมีเจ้าคอยกุมมืG#ตกมFmาปีนี้ เป็นจั่งใด๋Cmละฮือหน้าหนC#าว..คือบ่มีD#เธอ..

คืนมาเด้G#อ..นางเด้Fmอย่าฟ้าC#วปล่อยมืออ้ายไปD#ผ้าห่G#ม..ผืนใหFmญ่.. ห่มผู้เดีC#ยวจั่งใด๋มันสิอุ่D#คืG#น..มาถ่อFmน อย่าปล่อยให้ถ่าC#นฮักเฮาเป็นฝุ่D#ยาG#ม..ลมหนาวซูFmน พอได้กอC#ดเนื้ออุ่นให้อุ่นใD#

อ้าG#ย..คิดฮอดเจ้Fmา.. แล้วC#เจ้านั้นไปอยู่ไสD#ยาG#ม..เดือนหงFmาย.. เจ้C#าคิดฮอดอ้ายบ่D#คืFmนมาสา กลับมCmาหม่องเก่า หน้าหนาC#วที่บ่มีเจ้า.. D#ฮู้บ่มันเหงาจับใG#

G#ม..เอ้ยลFmม.. พัดC#เจ้าไปนำฝD#G#น..เอ้ยคFmน.. หนีC#ไปซ้นแกใด๋D#ลืG#ม..แล้วตี้Fm.. ปั้นC#ข้าวจี่ทาไข่D#เจ้าซ่G#าง..บ่ย่านอ้Fmาย.. เหงาC#ตายคD#าผ้าห่G#

G# | Fm |C# | D# |

Fm | Cm |A#m | C# D# |

* | ** | *** |

กะหน้าหนC#าวที่บ่มีเจ้า..D#ฮู้บ่มันเหงา จับใจ

G# Fm | C# D# |
G# Fm | C# G# |คอร์ดเพลง สัญญาหน้าหนาว เนม สุรพงศ์

เนื้อเพลง สัญญาหน้าหนาว เนม สุรพงศ์ ลม เอ้ยลม ลมหนาวต้องวีวี่ พัด เอาคนดี หนีจากอ้ายไปไกล คือ มาใจดำ เฮ็ดกับอ้ายลงได้ เจ้าแล่นนำคนใหม่ ถิ่มกันไปซื่อๆ เดิกๆค่อน อากาศเย็นๆปีก่อนมีเจ้าคอยกุมมือ ตกมาปีนี้ เป็นจั่งใด๋ละฮือ หน้าหนาว คือบ่มีเธอ คืนมาเด้อ นางเด้อ อย่าฟ้าวปล่อยมืออ้ายไป ผ้าห่ม ผืนใหญ่ ห่มผู้เดียวจั่งใด๋มันสิอุ่น คืน มาถ่อน อย่าปล่อยให้ถ่านฮักเฮาเป็นฝุ่น ยาม ลมหนาวซูน พอได้กอดเนื้ออุ่นให้อุ่นใจ อ้าย คิดฮอดเจ้า แล้วเจ้านั้นไปอยู่ไส ยาม เดือนหงาย เจ้าคิดฮอดอ้ายบ่ คืนมาสา กลับมาหม่องเก่า หน้าหนาวที่บ่มีเจ้า ฮู้บ่มันเหงาจับใจ ลม เอ้ยลม พัดเจ้าไปนำฝน คน เอ้ยคน หนีไปซ้นแกใด๋ ลืม แล้วตี้ ปั้นข้าวจี่ทาไข่ เจ้าซ่าง บ่ย่านอ้าย เหงาตายคาผ้าห่ม กะหน้าหนาวที่บ่มีเจ้า ฮู้บ่มันเหงา จับใจ