โจรตาใหญ่

 ฮีทสึ่มดิ๊ว สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โจรตาใหญ่ NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว)
สังกัดค่าย: SMAX PARTY

F#m | D |E | E |

ที่นี่Dมันที่ไหน ทำไมไม่EมีประตูลอC#mง ๆ มองดู นี่ฉันอยู่C#7..

บ้านผู้ใหF#mญ่ มาได้ยังไงDที่นี่ที่ไหEน (อ๋อ) บ้านผู้ใF#m | Eหญ่..

F#mจรตาใหDญ่ เข้าไปEขโมยสร้อยคอผู้F#mใหญ่โดDนผู้ใหญ่นั้นยิงปืนAใส่เลยวิ่งBm | Eหนี..       เข้าไปในป่าไF#mผ่

ตาใหDญ่..อยู่ในE.. ป่าAไผ่เห็นDผู้ใหญ่ถือปืนAเดินมาBm | Eดิน..       มาหาตาใหF#mญ่

ตกใDจ ตกใEจ ทำไงAดีวิ่งDหนี.. ไปAให้ไกล ไปBmหลบใน E

หลบในเล้าไF#mก่ ที่อยู่ในป่าไผ่ที่อยู่ในป่าไผ่ ที่อยู่ในป่าไผ่เป็นอย่างนี้ได้ไEง ตาใหญ่งง และสงAสัยไม่F#mทันไร เพิ่งจะเดินเข้ามา ในEมือถือลูกซองคู่ใAยิDงเข้าใส่A ตาใBm | Eหญ่..

วิ่งออกจากเล้าไF#mก่ ไปหลบในป่าไผ่ไปหลบในป่าไผ่ ไปหลบในป่าไผ่เจอลูกสาวDของผู้ใหญ่ โอโฮะโEอยู่ข้างป่F#m | Eาไผ่

เธอสวDย เธอช่างงาม ยิ้มมาทีEแทบละลายมอC#mงเธอไกล ๆ หัวใจแทF#mบจะหล่นหายเพียงแค่Dได้สบตา ก็โดนเธEอขโมยหัวใจรู้เลยว่าคC#mนที่ใช่.. C#7

ยังไงก็เป็นเธF#mอ ได้แต่ตัดสินใจได้แต่ตัดสินใจ ได้แต่ตัดสินใจพาลูกDผู้ใหญ่..E หนีไปในป่F#m | Eาไผ่

ผู้ใหญ้ ผู่ใหF#mญ่ วิ่งไล่ตามเจ้าโจรตาใหญ่วิ่งหาEยเข้าไปในป่าไDผ่ ไปเจEอ..

เจอคนตีไF#mก่ ที่อยู่ในป่าไผ่ที่อยู่ในป่าไผ่ ที่อยู่ในป่าไผ่บ่อนไก่Eอยู่ในป่าไผ่AมองDไป เห็นโจรAตาใหญ่ Bm | Eพา..

ลูกสาวผู้ใหF#mญ่ กำลังวิ่งหนีไปกำลังวิ่งหนีไป กำลังวิ่งหนีไปวิ่งหนีDไปในป่าไผ่Aผู้ใหDญ้ ผู้Aใหญ่ ถืBm | Eอปืน

วิ่งตามอย่างไF#mว วิ่งไล่โจรตาใหญ่วิ่งไล่โจรตาใหญ่  วิ่งไล่โจรตาใหญ่วิ่งไDป แต่ไม่ทัAผู้ใหDญ้ ผู้Aใหญ่ เจ็Bm | Eบใจ

เพราะโดนโจรตาใหF#mญ่ ที่ขโมยของไปที่ขโมยของไป ที่ขโมยของไปที่พาDลูกสาวหนีไปAเจ็บใจ๊D เจ็บใจA อยู่ใBm | Eน..อยู่ในป่าไF#mผ่

ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าโจรตาใหญ่เยด ซะบ้อ อะแหลๆๆๆๆๆคอร์ดเพลง โจรตาใหญ่ NATHANHE (ฮีทสึ่มดิ๊ว)

เนื้อเพลง โจรตาใหญ่ NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว) ที่นี่มันที่ไหน ทำไมไม่มีประตู ลองๆมองดู นี่ฉันอยู่ บ้านผู้ใหญ่ มาได้ยังไง ที่นี่ที่ไหน (อ๋อ) บ้านผู้ใหญ่ โจรตาใหญ่ เข้าไปขโมยสร้อยคอผู้ใหญ่ โดนผู้ใหญ่นั้นยิงปืนใส่ เลยวิ่งหนี เข้าไปในป่าไผ่ ตาใหญ่ อยู่ใน ป่าไผ่ เห็นผู้ใหญ่ถือปืนเดินมา เดิน มาหาตาใหญ่ ตกใจ ตกใจ ทำไงดี วิ่งหนี ไปให้ไกล ไปหลบใน หลบในเล้าไก่ ที่อยู่ในป่าไผ่ ที่อยู่ในป่าไผ่ ที่อยู่ในป่าไผ่ เป็นอย่างนี้ได้ไง ตาใหญ่งง และสงสัย ไม่ทันไร เพิ่งจะเดินเข้ามา ในมือถือลูกซองคู่ใจ ยิงเข้าใส่ ตาใหญ่ วิ่งออกจากเล้าไก่ ไปหลบในป่าไผ่ ไปหลบในป่าไผ่ ไปหลบในป่าไผ่ เจอลูกสาวของผู้ใหญ่ โอโฮะโอ อยู่ข้างป่าไผ่ เธอสวย เธอช่างงาม ยิ้มมาทีแทบละลาย มองเธอไกลๆหัวใจแทบจะหล่นหาย เพียงแค่ได้สบตา ก็โดนเธอขโมยหัวใจ รู้เลยว่าคนที่ใช่ ยังไงก็เป็นเธอ ได้แต่ตัดสินใจ ได้แต่ตัดสินใจ ได้แต่ตัดสินใจ พาลูกผู้ใหญ่ หนีไปในป่าไผ่ ผู้ใหญ้ ผู่ใหญ่ วิ่งไล่ตามเจ้าโจรตาใหญ่ วิ่งหายเข้าไปในป่าไผ่ ไปเจอ เจอคนตีไก่ ที่อยู่ในป่าไผ่ ที่อยู่ในป่าไผ่ ที่อยู่ในป่าไผ่ บ่อนไก่อยู่ในป่าไผ่ มองไป เห็นโจรตาใหญ่ พา ลูกสาวผู้ใหญ่ กำลังวิ่งหนีไป กำลังวิ่งหนีไป กำลังวิ่งหนีไป วิ่งหนีไปในป่าไผ่ ผู้ใหญ้ ผู้ใหญ่ ถือปืน วิ่งตามอย่างไว วิ่งไล่โจรตาใหญ่ วิ่งไล่โจรตาใหญ่ วิ่งไล่โจรตาใหญ่ วิ่งไป แต่ไม่ทัน ผู้ใหญ้ ผู้ใหญ่ เจ็บใจ เพราะโดนโจรตาใหญ่ ที่ขโมยของไป ที่ขโมยของไป ที่ขโมยของไป ที่พาลูกสาวหนีไป เจ็บใจ๊ เจ็บใจ อยู่ใน อยู่ในป่าไผ่ ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าโจรตาใหญ่ เยด ซะบ้อ อะแหลๆๆๆๆๆ