สาวอิสลาม

 Newoxy แร็พ ใต้ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวอิสลาม Newoxy
เนื้อร้อง/ทำนอง: นายปรมินทร์ เรืองอินทร์เรียบเรียง: Artsevenmusicสังกัดค่าย: ARTSEVENMUSIC

D# | A# |Cm | A# |

โอ๊ะโอ ล่ะหน่องสาD#น้องน่ะตัวขาว ตาคม ผมยาA#ว ดูยังไงก็น่ามองโอละโอ้ล่ะน้Cmอง เป็นสาวอิสลามกลัวน้องอีมีผัA#ว บังเลยยังไม่กล้าลองงั้นก็เอาอย่างงี้D# เย็นนี้น้องกลับกับใครหรือรอใครมารัA#บ ให้บังไปส่งได้ไหมเลยอยากเข้าไปทัCmก อย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใครกินเหล้ามันขื่นขA#ม กินผมมันดีกว่าไหม

** |

โอ๊ะ โอ ล่ะน้องสาD#ว น้องน่ะเอาแล้วหลาวน้องเป็นคนเดีA#ยวทำหัวใจบังสั่นโอ๊ะ โอล่ะคนดีCm นะบังขอทีอย่าทำอย่างงี้A# อย่าทำหัวใจบังหวั่น

เพราะว่าเธอนั้นน่ารัD#ก แถมเธอยังมีเสน่ห์มันทำบังหลงA#ไปอยู่ในมนต์สะกดที่มองตาน้Cmอง บังก็ไม่ได้เหล่ขอแค่ให้เธอ saA#y บังพร้อมจะเปย์ให้หมด

จ่ายสด จ่ายจริD#ง ให้น้องบอกมาน้องอยากเที่ยวห้A#าง หรือว่าเดินตลาดน้องบอกไม่เอCmา วันนี้ไม่ดีเพราะตกเย็นนี้A#น้องต้องไปละหมาด

อะไรที่ขาD#ด ที่เกิน บอกได้A#ถ้าน้องชอบ เรียล ๆที่คนมาบอCmกว่าบังเจ้าชู้เราก็อยากให้เธอรู้A# ว่ามีแค่เธอคนเดียว

** | ** |

น้องสาD#ว ให้มันเป็นบังได้ไหA#เป็นคนดูแลหัวใCmจ ให้มันเป็นบังคนเดีA#ยวโอ้ โอ ล่ะ น้องสาD#ว ข้อร้องอย่าไปมีใคA#เพราะว่าในโลกทั้งใCmบ บังมีแค่เธอคนเดีA#ยว

โอ๊โอ ล่ะหน่องสาD#ว ไสน้องถึงทำพันนี้ที่เธอไม่รักบัA#งเพราะบังไม่เป็นเศรษฐีโอ๊โอ ล่ะหน่องสาCmว แต่บังเป็นคนดีให้ไปทั้งใจA# ไม่ควรจะทำอย่างงี้โอ๊โอ ล่ะหน่องสาD#ว ทำพี่บ่าวช้ำแรกวานซืA#น โอนให้น้องไปเก้าพันบังคอยตามใCmจ ดูแลและเทคแคร์แต่ว่าเธอไม่แคA#ร์ จะไปกะไอ้บ่าวนั้น

** | ** |

D# | A# |Cm | A# |คอร์ดเพลง สาวอิสลาม Newoxy

เนื้อเพลง สาวอิสลาม Newoxy โอ๊ะโอ ล่ะหน่องสาว น้องน่ะตัวขาว ตาคม ผมยาว ดูยังไงก็น่ามอง โอละโอ้ล่ะน้อง เป็นสาวอิสลาม กลัวน้องอีมีผัว บังเลยยังไม่กล้าลอง งั้นก็เอาอย่างงี้ เย็นนี้น้องกลับกับใคร หรือรอใครมารับ ให้บังไปส่งได้ไหม เลยอยากเข้าไปทัก อย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร กินเหล้ามันขื่นขม กินผมมันดีกว่าไหม โอ๊ะ โอ ล่ะน้องสาว น้องน่ะเอาแล้วหลาว น้องเป็นคนเดียวทำหัวใจบังสั่น โอ๊ะ โอล่ะคนดี นะบังขอที อย่าทำอย่างงี้ อย่าทำหัวใจบังหวั่น เพราะว่าเธอนั้นน่ารัก แถมเธอยังมีเสน่ห์ มันทำบังหลงไปอยู่ในมนต์สะกด ที่มองตาน้อง บังก็ไม่ได้เหล่ ขอแค่ให้เธอ say บังพร้อมจะเปย์ให้หมด จ่ายสด จ่ายจริง ให้น้องบอกมา น้องอยากเที่ยวห้าง หรือว่าเดินตลาด น้องบอกไม่เอา วันนี้ไม่ดี เพราะตกเย็นนี้น้องต้องไปละหมาด อะไรที่ขาด ที่เกิน บอกได้ถ้าน้องชอบ เรียลๆที่คนมาบอกว่าบังเจ้าชู้ เราก็อยากให้เธอรู้ ว่ามีแค่เธอคนเดียว น้องสาว ให้มันเป็นบังได้ไหม เป็นคนดูแลหัวใจ ให้มันเป็นบังคนเดียว โอ้ โอ ล่ะ น้องสาว ข้อร้องอย่าไปมีใคร เพราะว่าในโลกทั้งใบ บังมีแค่เธอคนเดียว โอ๊โอ ล่ะหน่องสาว ไสน้องถึงทำพันนี้ ที่เธอไม่รักบังเพราะบังไม่เป็นเศรษฐี โอ๊โอ ล่ะหน่องสาว แต่บังเป็นคนดี ให้ไปทั้งใจ ไม่ควรจะทำอย่างงี้ โอ๊โอ ล่ะหน่องสาว ทำพี่บ่าวช้ำ แรกวานซืน โอนให้น้องไปเก้าพัน บังคอยตามใจ ดูแลและเทคแคร์ แต่ว่าเธอไม่แคร์ จะไปกะไอ้บ่าวนั้น