แค่คำว่ารัก

 NICECNX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่คำว่ารัก NICECNX
เนื้อร้อง/ทำนอง: NICECNXโปรดิวเซอร์: G-Bangติดต่องานแสดง: 0641926777

D | C#m |D | C#m |
D | C#m |Bm | E |

แค่คำว่ารักDคำเดียว ไม่อาจรั้งC#mเธอเอาไว้แค่คำว่ารักDคำเดียว ทำให้คนหลC#mายใจแค่คำว่ารักDที่ต้องเจ็บ รักC#mที่ยังเก็บBm | Eไว้..

คงผิดที่ฉัDน แม้ช้ำ แต่ก็ทนC#mเหงาใจคงผิดที่ฉัDนทุกครั้งที่ได้เคC#mยรักใครคงผิดที่ฉัDนที่ยังเก็บ..ความรัC#mกที่ยังเจ็บBm | Eไว้

แค่คำ ๆ นั้Dนว่ารัก ก่อนที่เคยได้ฟังไม่มีทาC#mงที่ลืมก่อนไม่เคยระวังเรื่องราDวเลวร้ายที่เคยได้ยิน แผC#mลในใจก็คงไม่ต่างเคยรั้Dงและฝืนแทบจะยืนไม่ไหวรัC#mกดี ๆ เราจะมีบ้างไหม หัวใBmจยังโดนทำร้าE

อยากโบDกมือลาให้น้ำตาC#mวันเก่าไม่อาจจะทำDให้เราเจ็บช้ำหัC#mวใจแค่เคยอ่อนแDอเพราะรักเจ็บกับคำ ๆ นี้แต่ไม่มีC#mอีกแล้วลืมมันไปพรุ่งนี้ฉัBmนไม่ยอมโดนทำร้าE

* | ** |

D | C#m |D | C#m |
D | C#m |Bm | E |

* | ** |

D | C#m |D | C#m |
D | C#m |Bm | E |

หรือรักไม่มีจริAง..คอร์ดเพลง แค่คำว่ารัก NICECNX

เนื้อเพลง แค่คำว่ารัก NICECNX แค่คำว่ารักคำเดียว ไม่อาจรั้งเธอเอาไว้ แค่คำว่ารักคำเดียว ทำให้คนหลายใจ แค่คำว่ารักที่ต้องเจ็บ รักที่ยังเก็บไว้ คงผิดที่ฉัน แม้ช้ำ แต่ก็ทนเหงาใจ คงผิดที่ฉันทุกครั้งที่ได้เคยรักใคร คงผิดที่ฉันที่ยังเก็บ ความรักที่ยังเจ็บไว้ แค่คำๆนั้นว่ารัก ก่อนที่เคยได้ฟัง ไม่มีทางที่ลืมก่อนไม่เคยระวัง เรื่องราวเลวร้ายที่เคยได้ยิน แผลในใจก็คงไม่ต่าง เคยรั้งและฝืนแทบจะยืนไม่ไหว รักดีๆเราจะมีบ้างไหม หัวใจยังโดนทำร้าย อยากโบกมือลาให้น้ำตาวันเก่า ไม่อาจจะทำให้เราเจ็บช้ำหัวใจ แค่เคยอ่อนแอเพราะรักเจ็บกับคำๆนี้ แต่ไม่มีอีกแล้วลืมมันไปพรุ่งนี้ ฉันไม่ยอมโดนทำร้าย หรือรักไม่มีจริง