ลมหนาว

 เนย นฤมล ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลมหนาว เนย นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียงพาเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: จินนี่ ภูไทดนตรี: ผอ.ลาลี่ คนสีดา, ภาณุวัฒน์ สิงห์สนั่นสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ด

พวมG#สิเย็นจ้อย ๆD# .. พวFmมสิพัดซูนใจD#กะมิC#ด กะหาCmย จากไA#mปจ้อยเนาะลมหนD#าว

พวมG#สิฮู้จักกัD#น.. พวFmมสิฮู้สึกดีD#กะมิC#ด กะหCmมี่.. จากไปA#mจ้อยเนาะผู้บ่าD#

อ้าC#ยคงบ่ฮู้ว่C#mา..มีผู้สาCmวคนหนึ่งยังคึดFmนำเจ้าจนลังเทืA#mอบ่กินน้ำกินข้าว เป็นเอาคักอีD#หลี

C#maj7ยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำCmลังพัดเข้ามาแล้A#mวยังคาดการว่า..สิหนาวดD#นหนาวกว่าซุปีคืC#maj7อจั่งใจของน้องที่คาดการไCmว้กับอ้ายคFmนดีคิดว่าเฮA#mาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่านี้D#

Fmต่..สุดท้ายกะCmบ่แม่นฟ้าแพินให้เฮC#าพ้อกันบ่กี่นาทีG#บ่Fm..ทันได้ฮู้จักCmกันดีอ้ายกะจาC#กไปมิดซีลีD#..คือจั่งลมG#หนาว

C# | Cm |A#m | D# |
C# | Cm Fm |A#m | D# |

* | ** | *** |

พวมG#สิเย็นจ้อย ๆD# .. พวFmมสิพัดซูนใจD#กะมิC#ด กะหาCmย จากไA#mปจ้อยเนาะลมหนD#าว

แต่G#น้องกะสิคอD#ง.. คอFmงถ่าอ้ายคือเก่D#อีกจัC#ก..หน้าหนCmาว..กะA#mสิถ่าคือเก่D#า เด้อลมG#หนาว

อีกจัC#ก..หน้าหนCmาว..กะA#mสิถ่าคือเก่D#า.. เด้อลมหนาG#

C# Cm | A#m D# | G# |คอร์ดเพลง ลมหนาว เนย นฤมล

เนื้อเพลง ลมหนาว เนย นฤมล พวมสิเย็นจ้อยๆ พวมสิพัดซูนใจ กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว พวมสิฮู้จักกัน พวมสิฮู้สึกดี กะมิด กะหมี่ จากไปจ้อยเนาะผู้บ่าว อ้ายคงบ่ฮู้ว่า มีผู้สาวคนหนึ่งยังคึดนำเจ้า จนลังเทือบ่กินน้ำกินข้าว เป็นเอาคักอีหลี พยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำลังพัดเข้ามา แล้วยังคาดการว่า สิหนาวดนหนาวกว่าซุปี คือจั่งใจของน้องที่คาดการไว้กับอ้ายคนดี คิดว่าเฮาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่านี้ แต่ สุดท้ายกะบ่แม่น ฟ้าแพินให้เฮาพ้อกันบ่กี่นาที บ่ ทันได้ฮู้จักกันดี อ้ายกะจากไปมิดซีลี คือจั่งลมหนาว พวมสิเย็นจ้อยๆ พวมสิพัดซูนใจ กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว แต่น้องกะสิคอง คองถ่าอ้ายคือเก่า อีกจัก หน้าหนาว กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว อีกจัก หน้าหนาว กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว