ผิดแค่ครั้งเดียว (Ost.ตราบฟ้ามีตะวัน)

 หนึ่ง ณรงค์วิทย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผิดแค่ครั้งเดียว หนึ่ง ณรงค์วิทย์ (Ost.ตราบฟ้ามีตะวัน)
เนื้อร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ทำนอง: ปรเมศวร์ เหมือนสนิทเรียบเรียง: พิทยา พูลดาวทองสังกัดค่าย: Ch3Thailand Music

B | A#m Am |G#m | E |

ก็มันF#ไม่ตั้งใจ ผิดไปBก็รู้ตัวที่แกล้A#mงหนีไปเพราะฉันD#mกลัว ไม่ใG#mช่ไม่รับผิC#ให้ฉัF#นต้องคุกเข่า..อ้อนวอBนอีกนาA#นเท่าไหD#mร่เธอถึงBรับคำว่าเสียใA#mจ ไม่โกรธG#mอยู่อย่างนี้C#

ฉันรู้Bตัวว่ามันไม่ดีBm  ไม่ดีพอA#mให้เธอรักกัD#mคำG#mขอโทษของฉัน..เลยถูกทิ้งตรงนั้นต่อไE C#

ผิดแค่ครั้งเดียBวเท่านั้น C#เธอจะเกลียดกันไA#mปจนตายหรือไD#mถาG#mมสักคำหนึ่ง เพราA#mะมันคาใจ ตอบBกันได้ไหมC#ผิดแค่ครั้งเดียA#mวเท่านั้น เธอจะไม่A#7อภัยให้กันหรืD#mอไง G#m  หากบอกเธอล้านคำA#mว่าเสียใจ B  มันจะเพียงพอไหC#มให้คืนดี

B | A#m D#m |G#m | C# |

หาF#กพอเหลือเยื่อใย อย่าทำBเย็นชาได้ไหมเธอเธอก็รู้A#mว่าฉันนั้นรักเธอ..มากมาG#mยสักแค่ไหC#

* | ** |

F# | A#7 D#m |G#m A#m | B C# |

** |

F# | A#7 D#m |

 G#m  หากบอกเธอล้านคำA#mว่าเสียใจ B  มันจะเพียงพอไหC#

B | A#m Am |G#m | E | F# |คอร์ดเพลง ผิดแค่ครั้งเดียว หนึ่ง ณรงค์วิทย์ (Ost.ตราบฟ้ามีตะวัน)

เนื้อเพลง ผิดแค่ครั้งเดียว หนึ่ง ณรงค์วิทย์ (Ost.ตราบฟ้ามีตะวัน) ก็มันไม่ตั้งใจ ผิดไปก็รู้ตัว ที่แกล้งหนีไปเพราะฉันกลัว ไม่ใช่ไม่รับผิด ให้ฉันต้องคุกเข่า อ้อนวอนอีกนานเท่าไหร่ เธอถึงรับคำว่าเสียใจ ไม่โกรธอยู่อย่างนี้ ฉันรู้ตัวว่ามันไม่ดี ไม่ดีพอให้เธอรักกัน คำขอโทษของฉัน เลยถูกทิ้งตรงนั้นต่อไป ผิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เธอจะเกลียดกันไปจนตายหรือไง ถามสักคำหนึ่ง เพราะมันคาใจ ตอบกันได้ไหม ผิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เธอจะไม่อภัยให้กันหรือไง หากบอกเธอล้านคำว่าเสียใจ มันจะเพียงพอไหมให้คืนดี หากพอเหลือเยื่อใย อย่าทำเย็นชาได้ไหมเธอ เธอก็รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ มากมายสักแค่ไหน หากบอกเธอล้านคำว่าเสียใจ มันจะเพียงพอไหม