โง่ก็แค่เงียบ

  Pancake   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โง่ก็แค่เงียบ PANCAKE วงแพนเค้ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิ้งหน่อง PANCAKEเรียบเรียง: ครูโก, พีท PANCAKEติดต่องานแสดง: 0649909050

B D#m | G#m |B D#m | F# |

เมื่อไรBจะจำ เขาทำD#mให้เราต้องG#mเจ็บ      B7ไม่จบEmaj7ใช่ไหม เมื่อไรD#mจะเข็ด จะยื้C#mอให้ได้อะไF#เขาไปBไกลแล้ว เขาไปD#mมีความรักG#mใหม่   B7อ้อนวEmaj7อนให้เขากลับมาD#mอยู่ได้กี่ครั้Aงร้องไห้คนเดีF#ยว

เลิกบ้าบG#mอ พอนD#mะ อย่างน้อEmaj7ยสงสารหัวใBห้ามตัวเอG#mงแค่ไหD#mน  ก็ทำEmaj7ไม่ได้สักคF#รั้ง

ถ้าเราโง่Bก็แค่เงียบไปBmaj7หยุดวุ่นวาG#mยกับเขาสักD#mทีเลิกกันEmaj7ไปแล้ว ช่วยจำD#mให้ดี สมองC#mยังมีอยู่บ้างF#ไหมรู้ว่าเขBาไม่ย้อนคืนมBmaj7า ยังโทรหG#mา ยังพิมพ์ทักD#mทายต้องด่Emaj7าตัวเองด้วยคำD#mไหนไม่รู้C#mทำเพื่ออะไF#ร (โง่(B)จริง ๆ)

อยู่ไปBวัน ๆ ไม่ทำD#mอะไรสักG#mอย่าง    B7อยู่Emaj7เฉย ๆ ยังมีD#mประโยชน์..กว่C#mาที่ทำอยู่ตอF#นนี้

* | ** |

Emaj7 | Bmaj7 |Emaj7 | Bmaj7 |
C#m | D#m |A | F# |

** | ** |

Emaj7 | Bmaj7 | ( x2 )คอร์ดเพลง โง่ก็แค่เงียบ PANCAKE วงแพนเค้ก

เนื้อเพลง โง่ก็แค่เงียบ PANCAKE วงแพนเค้ก เมื่อไรจะจำ เขาทำให้เราต้องเจ็บ ไม่จบใช่ไหม เมื่อไรจะเข็ด จะยื้อให้ได้อะไร เขาไปไกลแล้ว เขาไปมีความรักใหม่ อ้อนวอนให้เขากลับมาอยู่ได้ กี่ครั้งร้องไห้คนเดียว เลิกบ้าบอ พอนะ อย่างน้อยสงสารหัวใจ ห้ามตัวเองแค่ไหน ก็ทำไม่ได้สักครั้ง ถ้าเราโง่ก็แค่เงียบไป หยุดวุ่นวายกับเขาสักที เลิกกันไปแล้ว ช่วยจำให้ดี สมองยังมีอยู่บ้างไหม รู้ว่าเขาไม่ย้อนคืนมา ยังโทรหา ยังพิมพ์ทักทาย ต้องด่าตัวเองด้วยคำไหน ไม่รู้ทำเพื่ออะไร (โง่จริง ๆ) อยู่ไปวันๆไม่ทำอะไรสักอย่าง อยู่เฉยๆยังมีประโยชน์ กว่าที่ทำอยู่ตอนนี้