กินจุ๊บจิ๊บ (25ปีแกรมมี่โกลด์)

  เปาวลี พรพิมล   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กินจุ๊บจิ๊บ เปาวลี พรพิมล (25ปีแกรมมี่โกลด์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประชา พงศ์สุพัฒน์เรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm D# | F Gm |
Gm D# | F Gm |

เศGmร้า เศร้า เศร้D#า รักเรFาเขามีปีกบิA#เรGmาไม่รู้ทำไงA# เจ็บใจเFลยได้แต่กิGmเจ็บใจFเลยได้แต่กิGmน กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ กินจุ๊บ กินจิ๊บ กิFนจุ๊บจิ๊บ

Gm D# | F Gm |

ส้มตำGm ปูเค็D#ม อย่างเต็FมครกเลGmปูGmนึ่งเอD#ย ถ้ามีน้ำจิ้A#มแซบหลายFฉีDmกไก่นGmา น้ำปลาจิ้มหน่A#อยดีไหมแล้วตามด้วยไข่ลูกเขยอร่อยนักเอFยก็เลยต้องกิGm

Gm D# | D# D | D Gm |

ผัดไทGmยสักจาD#น เบิกบาFนหัวใGmปลGmาหม้อไD#ฟ ต้องกินให้A#ได้คราวนี้FDmป็ดพะโGmล้ ชิ้นโตเนื้อแน่A#นอย่างนี้เขาจรรีจากใป มันเจ็บที่ใจFเลยได้แต่กิGm

* |

ออกไGmปลองชิD#ม สะหริ่FมสักชาGmมัGmนเชื่อมตาD#ม ข้าวหลามสักหน่A#อยดับโมโหFเผืDmอก ฝอยทอGmง เต้าฮวย ลอดช่อA#งชามโตทุเรียนสักโล ก่อนนอนไม่ต้องง้องอFน คนที่ใจหิGm

Gm D# | D# D | D Gm |

สตรGmอเบอรี่D# ไอติFมวะนิลGmกิGmนน้ำตาD# แล้วมันขมขื่A#นไม่ชื่นใจFเปิDmปไข่หวาGmน ลูกตาลแช่อิ่A#ม สดใสหม้อแกงแตงไทย กล้วยบวชชีอร่อยทุกทีFที่ถูกกับลิ้Gm

** |

Gm D# | F Gm |
Gm D# | F Gm |

* | ** |

Gm D# | F Gm | ( x2 ) | D# F Gm |ฟังเพลง - กินจุ๊บจิ๊บ เปาวลี พรพิมล - YouTube

เนื้อเพลง กินจุ๊บจิ๊บ เปาวลี พรพิมล เศร้า เศร้า เศร้า รักเราเขามีปีกบิน เราไม่รู้ทำไง เจ็บใจเลยได้แต่กิน เจ็บใจเลยได้แต่กิน กินจุ๊บจิ๊บ กินจุ๊บจิ๊บ กินจุ๊บ กินจิ๊บ กินจุ๊บจิ๊บ ส้มตำ ปูเค็ม อย่างเต็มครกเลย ปูนึ่งเอย ถ้ามีน้ำจิ้มแซบหลาย ฉีกไก่นา น้ำปลาจิ้มหน่อยดีไหม แล้วตามด้วยไข่ลูกเขย อร่อยนักเอยก็เลยต้องกิน ผัดไทยสักจาน เบิกบานหัวใจ ปลาหม้อไฟ ต้องกินให้ได้คราวนี้ เป็ดพะโล้ ชิ้นโตเนื้อแน่นอย่างนี้ เขาจรรีจากใป มันเจ็บที่ใจเลยได้แต่กิน ออกไปลองชิม สะหริ่มสักชาม มันเชื่อมตาม ข้าวหลามสักหน่อยดับโมโห เผือก ฝอยทอง เต้าฮวย ลอดช่องชามโต ทุเรียนสักโล ก่อนนอนไม่ต้องง้องอน คนที่ใจหิน สตรอเบอรี่ ไอติมวะนิลา กินน้ำตา แล้วมันขมขื่นไม่ชื่นใจ เปิปไข่หวาน ลูกตาลแช่อิ่ม สดใส หม้อแกงแตงไทย กล้วยบวชชี อร่อยทุกทีที่ถูกกับลิ้น