เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย

  PEARWAH   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย PEARWAH แพรวา ณิชาภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: ประทีป สิริอิสสระนันท์, สรธัช ปีติเสถียรโปรดิวเซอร์: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: Nadao Music

A# | Am |Gm | C |

 A#  ฉันคิดว่าฉันตัดสินใAmจได้ถูDmก ในวันนี้ A#  ที่เดินออกมา..จากตรงนั้Amนให้ไกลห่าGmงเธอ Am A#  แม้ว่าบางครั้ง..อาจต้องนั่Amงมองเหม่อ   แต่ไม่เจGmอ..คนที่คอยทำร้ายCใจ

แต่ห่างไกลขนาดนี้Gm..ก็ยังได้ยินAmว่าเธอบอกใครหลาย ๆDm คนบ่นว่าฉันเปลี่ยGmนไป บ่นว่าฉันหมดAmใจบ่นจนเหมือนฉัD#นเป็นคนทำลายชีวิตเธC

เจอกันก็พังห่างกันก็ยังFmaj7ร้ายห่างเธอออกมาก็ดูว่าเธDmอก็ยังคงคิดไม่ได้D7ฝืนไปก็จGmบ จะคบไปก็เจ็Amขอเก็บใจดวงนี้A#เอาไว้ ให้คนที่เขCาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

A# | Am |Gm | C |

 A#  ทั้งที่วันนี้คนที่ใAmจมันเจ็Dmบ..ก็คือฉัน A#  แค่ชื่อเธอนั้น ยังไม่คิAmดจะพูดGm Amบอกใคร A#  เพราะฉันเป็นฉัน จบก็แปAmลว่าจบ   ไม่เข้าใGmจ..เธอทำไมต้องร้อนCรน

* | ** |

A# | C |A# | C |
A# | C |A# | C |

** |

A# | Am |Gm | C |ฟังเพลง - เจอกันก็พังห่างกันก็ร้าย PEARWAH แพรวา ณิชาภัทร - YouTube

เนื้อเพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย PEARWAH แพรวา ณิชาภัทร ฉันคิดว่าฉันตัดสินใจได้ถูก ในวันนี้ ที่เดินออกมา จากตรงนั้นให้ไกลห่างเธอ แม้ว่าบางครั้ง อาจต้องนั่งมองเหม่อ แต่ไม่เจอ คนที่คอยทำร้ายใจ แต่ห่างไกลขนาดนี้ ก็ยังได้ยินว่าเธอบอกใครหลายๆคน บ่นว่าฉันเปลี่ยนไป บ่นว่าฉันหมดใจ บ่นจนเหมือนฉันเป็นคนทำลายชีวิตเธอ เจอกันก็พังห่างกันก็ยังร้าย ห่างเธอออกมาก็ดูว่าเธอก็ยังคงคิดไม่ได้ ฝืนไปก็จบ จะคบไปก็เจ็บ ขอเก็บใจดวงนี้เอาไว้ ให้คนที่ เขาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ ทั้งที่วันนี้คนที่ใจมันเจ็บ ก็คือฉัน แค่ชื่อเธอนั้น ยังไม่คิดจะพูดบอกใคร เพราะฉันเป็นฉัน จบก็แปลว่าจบ ไม่เข้าใจ เธอทำไมต้องร้อนรน