เหยียบซ้ำ

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหยียบซ้ำ เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวีสี่ไลค์เรียบเรียง: Em OT Studioดนตรี: วาทิตย์ ขุราษีสังกัดค่าย: นัวร์ มิวสิค

C | G |Am | G |

 C  กูใช้เวลามาทั้งGชีวิต ต่อติAmดใจที่มันแหลEmกสลาย   จนFฟื้นคืนจาCกความตาย   จากคนGใจร้ายทำลายเอาไว้

 C  เก็บตัวบอกใจGเจ้าของ กูสิบ่ลอAmงฮักไผอีกEmต่อไป   สาปแล้Fวความฮัก สาปคนCจังไร   บ่ยกใจGให้ไผง่าย ๆ

 C  จนมื้อหนึ่งมึงหย่าGงเข้ามา   มาทำท่าAmว่าฮัก..กูEmคักหลาย   กำแพงFความฮักกูถืกพังทCลาย   ถวาDmยหัวใGจให้มึC

 Dm  แรกมึงกะดีฮักกูคักหลาย   แต่บ่ท่อใด๋Emใจกูกะเจ็บอีกจนได้   มึงกะซั่Fวบ่ต่างจากไผ เผาใจCกูซ้ำจนเป็นGขี้เถ้า

 Dm  กูหวังว่าสิพ้อคนดี กูหวังว่Emาสิมีชีวิตใหม่   แต่สุดท้Fายมึงออกแนวจัญไร..บ่ต่างจากเขG

มึงมาเหยียบซ้ำC เหยียบซ้ำ เหยียบGซ้ำเหยียบซ้ำAmรอยแผลหม่องEmเก่าเฮ็ดใจFกูเจ็บ บ่ซ่วCง บ่เซามึงเอาตีนGมาเหยียบใจกูซ้ำรอย

กูเลยเจ็บซ้ำC เจ็บซ้ำ เจ็บGซ้ำเจ็บซ้ำAmเหมิดทางสิไปEmมึงกลัFบมาฆ่ากูให่มันตาEmยก่อนไป๋อย่าถิ่มGกูเอาไว้..(ให้ทรมานแบบนี้)

Am | G |

C G | Am Em |F C | G |
C G | Am Em |F C | G |

* | ** | *** | ** | *** |

Am | G | ( x2 )คอร์ดเพลง เหยียบซ้ำ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง เหยียบซ้ำ เพชร สหรัตน์ กูใช้เวลามาทั้งชีวิต ต่อติดใจที่มันแหลกสลาย จนฟื้นคืนจากความตาย จากคนใจร้ายทำลายเอาไว้ เก็บตัวบอกใจเจ้าของ กูสิบ่ลองฮักไผอีกต่อไป สาปแล้วความฮัก สาปคนจังไร บ่ยกใจให้ไผง่ายๆ จนมื้อหนึ่งมึงหย่างเข้ามา มาทำท่าว่าฮัก กูคักหลาย กำแพงความฮักกูถืกพังทลาย ถวายหัวใจให้มึง แรกมึงกะดีฮักกูคักหลาย แต่บ่ท่อใด๋ใจกูกะเจ็บอีกจนได้ มึงกะซั่วบ่ต่างจากไผ เผาใจกูซ้ำจนเป็นขี้เถ้า กูหวังว่าสิพ้อคนดี กูหวังว่าสิมีชีวิตใหม่ แต่สุดท้ายมึงออกแนวจัญไร บ่ต่างจากเขา มึงมาเหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำรอยแผลหม่องเก่า เฮ็ดใจกูเจ็บ บ่ซ่วง บ่เซา มึงเอาตีนมาเหยียบใจกูซ้ำรอย กูเลยเจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำเหมิดทางสิไป มึงกลับมาฆ่ากูให่มันตายก่อนไป๋ อย่าถิ่มกูเอาไว้ (ให้ทรมานแบบนี้)