เหลินขูน

 พิม ฐิติยากร สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหลินขูน พิม ฐิติยากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Txrboดนตรี: Foo

Dm | G |Em | Am |

 Dm  เธอเคยเป็นเหมือนฉันไหม G  เวลาตกหลุมรักใคร มันCจะ..เขิAmน.. Dm  พูดให้ตายเธอคงไม่เข้าใจ G  ได้แต่พรรณนาอยู่ร่ำไป โห้Cย เฮ้อ.. Am

แต่วันนี้พร้อมDmแล้ว แล้วเธอน่ะพร้อGมหรือยังที่จะได้ฟัCง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหAmพนันเลยไม่เขินDmแล้ว พูดหน้ากระจกGทุกวันเตรียมใจเลยนCะ จะพูดชัด ๆ ให้ฟังครั้งAmเดียว..ว่า..

Dmา ดีดา ด้าดี วิชา มะฉาGน มะฟา ตะฟีตะนวย ตะกีC ชะเฟย ตะฉี เทมา ตะชAmตั้งDmใจฟังให้ดีว่าฉันรักฮืGอ ชาดะดีชูเชจะถ้าCวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวมาใหAmม่

 Dm  ของจริงน่ะมันต่อจากนี้ G  You can count on me like one two three   มันลืมCทุกอย่าง แปลกดีเหมือนกันว่าAmไหม

 Dm  เอาไปเลยนะอย่าให้เสีย G  ผู้ใหญ่เขาพูดนะตัวเองห้ามเถียง   ถ้าเธCอเข้าใจ ก็บอกมาก่อน กล้Amาไหม

แต่วันนี้พร้อมDmแล้ว แล้วเธอน่ะพร้อGมหรือยังที่จะได้ฟัCง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหAmเอาดิไม่เขินDmแล้ว แล้วเธออย่าเขินGแล้วกันเตรียมใจเลยนCะ จะพูดชัด ๆ ให้อีกครั้งAmหนึ่ง..ว่า..

** |

เพราะรัDmกมันเกินจะอธิบายคนสวGยอย่างเธอคงจะเข้าใจC | Amดี..PleaDmse don't kill my vibทั้งตรงสเป๊Gก และอาโนเนะจะหาอย่างเธCอให้ตายก็คงไม่มีAm

Dm | G | C | Am | ( x2 )คอร์ดเพลง เหลินขูน พิม ฐิติยากร

เนื้อเพลง เหลินขูน พิม ฐิติยากร เธอเคยเป็นเหมือนฉันไหม เวลาตกหลุมรักใคร มันจะ เขิน พูดให้ตายเธอคงไม่เข้าใจ ได้แต่พรรณนาอยู่ร่ำไป โห้ย เฮ้อ แต่วันนี้พร้อมแล้ว แล้วเธอน่ะพร้อมหรือยัง ที่จะได้ฟัง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหม พนันเลยไม่เขินแล้ว พูดหน้ากระจกทุกวัน เตรียมใจเลยนะ จะพูดชัดๆให้ฟังครั้งเดียว ว่า ปา ดีดา ด้าดี วิชา มะฉาน มะฟา ตะฟี ตะนวย ตะกี ชะเฟย ตะฉี เทมา ตะชา ตั้งใจฟังให้ดีว่าฉันรักฮือ ชาดะดี ชูเชจะถ้าวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวมาใหม่ ของจริงน่ะมันต่อจากนี้ You can count on me like one two three มันลืมทุกอย่าง แปลกดีเหมือนกันว่าไหม เอาไปเลยนะอย่าให้เสีย ผู้ใหญ่เขาพูดนะตัวเองห้ามเถียง ถ้าเธอเข้าใจ ก็บอกมาก่อน กล้าไหม แต่วันนี้พร้อมแล้ว แล้วเธอน่ะพร้อมหรือยัง ที่จะได้ฟัง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหม เอาดิไม่เขินแล้ว แล้วเธออย่าเขินแล้วกัน เตรียมใจเลยนะ จะพูดชัดๆให้อีกครั้งหนึ่ง ว่า เพราะรักมันเกินจะอธิบาย คนสวยอย่างเธอคงจะเข้าใจดี Please don't kill my vib ทั้งตรงสเป๊ก และอาโนเนะ จะหาอย่างเธอให้ตายก็คงไม่มี