ตากน้ำตา

 พจน์ สุวรรณพันธ์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตากน้ำตา พจน์ สุวรรณพันธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พจน์ สุวรรณพันธ์สังกัดค่าย: LEO MASTER RECORD

Dm | Gm |Am | Dm |

พรุ่งนี้FดวงอาทิตCย์ก็ขึ้นทางเก่A#แต่ชีวิDmตเน่า ๆ ของฉัน ไม่รู้FจะเดินไปทิA#ศทางใC

เมื่Dmอไม่มีเธอแล้ว คนที่Fรักปานดวงใจทุกอย่Dmางที่เคยวาดไGmว้..ก็พังCลงในAmพริบตDm

หมDmด..ปัญญCาจะเหนี่ยวรั้FหมCด..พลัAmงจะเดินต่อไDmเพิ่งรู้A#..ว่าฉันอ่อนแCอแค่ไหDmเมื่อมีน้ำGmใส ๆ มันไหลผ่านตA

จะอยู่DmเผชิญความเหA#งา..ต่อไปCได้สักกี่น้ำDmแล้A#วแต่เวรหรือกรรCมจะนำพDmเพราะฝากทั้งชีวิA#ต..ไปผูกติดCกับเธอเกินDmกว่าจะถอนหัวใจกลับมGmา..เป็นฉันคนเดิมอีกAครั้ง..

พรุ่งนี้DmดวงอาทิตCย์ก็ขึ้นทางA#เก่าถ้าชีวิตDmเน่า ๆ ของฉัน ตื่นมFายังคงมีลA#มหายCใจก็Dmจะกัดฟันฝืน..เริ่มต้Fนกับเช้าว้นใหม่ให้แสDmงแดดส่องหัวใGmจ..ที่เปียCกชุ่มด้Amวยน้ำDmตา

Dm | A# F |Gm | A |

Dm | A# F |Gm | A |

* | ** |

ให้แสDmงอาทิตย์ส่องGm Aใจ..ฉัCนจะตAmากน้ำDmตา..    Dmคอร์ดเพลง ตากน้ำตา พจน์ สุวรรณพันธ์

เนื้อเพลง ตากน้ำตา พจน์ สุวรรณพันธ์ พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางเก่า แต่ชีวิตเน่าๆของฉัน ไม่รู้จะเดินไปทิศทางใด เมื่อไม่มีเธอแล้ว คนที่รักปานดวงใจ ทุกอย่างที่เคยวาดไว้ ก็พังลงในพริบตา หมด ปัญญาจะเหนี่ยวรั้ง หมด พลังจะเดินต่อไป เพิ่งรู้ ว่าฉันอ่อนแอแค่ไหน เมื่อมีน้ำใสๆมันไหลผ่านตา จะอยู่เผชิญความเหงา ต่อไปได้สักกี่น้ำ แล้วแต่เวรหรือกรรมจะนำพา เพราะฝากทั้งชีวิต ไปผูกติดกับเธอเกินกว่า จะถอนหัวใจกลับมา เป็นฉันคนเดิมอีกครั้ง พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางเก่า ถ้าชีวิตเน่าๆของฉัน ตื่นมายังคงมีลมหายใจ ก็จะกัดฟันฝืน เริ่มต้นกับเช้าว้นใหม่ ให้แสงแดดส่องหัวใจ ที่เปียกชุ่มด้วยน้ำตา ให้แสงอาทิตย์ส่องใจ ฉันจะตากน้ำตา